Hvor er sjømannskapet?

Publisert Sist oppdatert

Navigasjonsutstyret blir stadig bedre, og antallet grunnstøtinger øker. Flyteplagg blir påbudt og antall drukningsulykker øker. Hvor er logikken?

Siden 1970-tallet har antallet dødsulykker med båt gått vesentlig ned, men 2015 viser en overraskende økning. Antall drukningsulykker gikk opp med 29 prosent i fjor fra året før, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Tall vi har hentet fra Finans Norge, viser at det i sommer ble satt ny rekord i antall båtskader. Og havari utgjør halvparten av alle de 9041 skadene som ble meldt til forsikringsselskapene i årets ni første måneder. Seilbåter ligger høyt på grunnstøtingsstatistikken.

Sommeren 2015 topper havariåret før, da den forrige rekorden i forsikringsskader ble satt. Forklaringen på det høye skadeantallet den gangen var det gode været.

Sommeren 2015 var definitivt ingen tropesommer med yrende båtliv. Likevel ble det satt nye og dystre rekorder. Telenor Maritim Radio kan melde om en dramatisk økning i assistanseanrop i sommer. Kystradiostasjonene fikk inn 2875 anrop på VHF om hjelp i løpet av de tre sommermånedene fra juni til og med august. Antallet assistanseanrop økte med hele 42 prosent fra samme periode i 2014. En stor del av anropene var knyttet til motortrøbbel.

I sum tegner statistikkene et lite flatterende bilde av fritidsbåtfolket. Mye tyder på at Redningsselskapets tidligere informasjonssjef, Ingvar Johnsen, kan ha rett i at det blir stadig færre båtfolk og stadig flere folk i båt. Større båter, høyere fart og mer utstyr går hånd i hånd med mindre kunnskaper og ferdigheter.

Motortrøbbel tyder på at man forsømmer vedlikehold og utsjekk før avgang. Det store antallet havarier og grunnstøtinger vitner om slurvete navigasjon og uoppmerksomhet underveis.

På en konferanse på Stortinget i høst om sikkerhet til sjøs tok sjøfartsdirektør Olav Akselsen til orde for obligatorisk båtførerbevis også for folk født før 1980. Det er antagelig en god idé.

Mange i bransjen er mest opptatt av å fortelle kjøperne at det nå er blitt like enkelt å bruke båt som å kjøre bil. For ikke å snakke om Redningsselskapet, som på sin egen hjemmeside reklamerer med slagordet «Kjøp deg trygghet om bord». Det gir helt feil signal. Trygghet kan ikke kjøpes. Vesten er et hjelpemiddel til å holde seg flytende når man har havnet i sjøen (om den blåser seg opp).

Sikkerhet på sjøen dreier seg om å unngå å havne i vannet, en svært utsatt situasjon enten du har på deg vest eller ikke. Sikkerhet dreier seg om å unngå havarier, det dreier seg om å forebygge skader, om å følge med på navigasjonen, kjenne båt og mannskap, og om å velge riktig sikkerhetsutstyr i forhold til situasjonen.

Sikkerhet dreier seg om kunnskap og holdninger. Det er dette vi i gamle dager kalte sjømannskap.

Glemmer vi sjømannskapet, hjelper det ikke med all verdens utstyr.