Idrettspris til Cato Zahl Pedersen

Fikk norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2016

Publisert Sist oppdatert

Under sitt årsmøte på Ullevaal Stadion med Norges Idrettsforbund som vertskap hadde Norske Idrettsleder-Veteraner samet nærmere 70 av foreningens 156 medlemmer. Årsmøtets høydepunkt er utdelingen av foreningens ærespris, som ble innstiftet i 1992. «NIVs Ærespris kan tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere år». Det skal i tillegg legges vekt på «konkrete resultater som kan føres tilbake til vedkommendes virke». Komiteen for NIVs Ærespris for 2016 har bestått av Per Wright (leder), Odd Flattum, Berit Berthelsen og Hans B. Skaset. Her er komiteens begrunnelse for å tildele Cato Zahl Pedersen årets ærespris:

Cato Zahl Pedersen har i en årrekke identifisert idrett for funksjonshemmede ved sine fremragende prestasjoner og sine systematiske, skarpe og konsekvente bidrag til oppmerksomhet om funksjonshemmedes kår i dretten og samfunnet. Han har vært og er et forbilde, initiativtaker, pådriver og årvåken talsperson for en vanskeligstilt gruppe i idrettssamfunnet. I sum har hans påvirkning vært betydelig, både innenfor og utenfor idretten. Hans praktiske, direkte medvirkning gjennom forberedelser og deltakelse i Paralympiske leker sommer og vinter, både som utøver, veileder og leder, gjør Cato Zahl Pedersen vel kvalifisert til NIVs Ærespris. 

Enkelte fakta:

1. Født 12. januar 1959 i Drøbak.

2. Måtte amputere en og en halv arm i 1973, 14 år gammel.

3. Fra Geilo 1980 til Lillehammer 1994 tok han 13 Paralympiske gull og 1 sølv. Øvelser: langrenn, alpint og friidrett.

4. Gikk på ski til Sydpolen i 1994, besteg verdens 6. høyeste fjell Oho Dyu (8201 m) i 2005, nådde nesten toppen av Mont Everest i 2007.

5. Olavsstatuetten 1980, Egebergs ærespris 1981, Per Gynt-statuetten 1981, Erling Stordahls ærespris 1995.

6. Coach Olympiatoppen fra 2007.

7. Chef de Mission ved Paralympics, sommer og vinter: 2008, 2010, 2014 og 2016.

Kilde: Kyllingposten