SEIL: IMOCA-båtene skal bli grønnere. Nå settes det strengere krav til seilene.

Innfører regel om grønne seil

IMOCA-klassen ønsker å redusere miløavtrykket, og krever seil som er produsert smartere.

Publisert

The Ocean Race-prosjektet 11th hour Racing har laget en rapport om miljøavtrykket for en IMOCA-båt, og rapporten blir brukt av klasseklubben for å se på områder hvor de kan redusere miljøavtrykket. Seil utgjør 1,4 prosent av co2-utslippet, og for å produsere ett kilo seil, så greves det seks kilo materiale, inkludert tape, hansker, samt materialer som er til overs.

Fornøyde seilmakere

Klasseklubben har studert hvordan seil produseres, og brukt denne studien til å forme «Green sails rule» sier Michel Marie. Reglen konsentrerer seg rundt tre områder av seilproduksjon, avfallshåndtering, energibruk og transport. Reglen vil i første omgang få seilloftene til å optimalisere disse områdene før de tar for seg teknologi og materialbruk.

IMOCA Green Sail er et spennende steg forover som vil motivere hele seilindustrien, sier Jono Macbeth hos North Sails.

Begrenset antall

Fra januar 2024 må hver skipper ha minst ett grønt seil om bord i hver regatta på kalenderen. Klassen tillater bare åtte seil, og hva som velges er et strategisk spill av deltagerne. Nå med foiler er det gennakeren som ofte blir vraket fordi den høye farten krever flatere seil.

Flere seilmakere og seilduksprodusenter jobber med å utvikle teknologier som gjør seil grønnere. Seil med lavere avtrykk under produksjon, samt enklere å resirkulere.

Pip Hare seilte med seil fra OneSails hvor seilduken nå er blitt til penner, en gimmick for å vise muligheten med resirkulering.