Bli sett i verdens største båtblad!

VG Båt er et flott magasin på glanset papir som fulldistribueres i hele Norge med avisen VG i et opplag på over 70.000 eksemplarer.

Nøkkeltall VG Båt

Utgaver Opplag Lesere
373 030256 800

Utgivelser 2022

Utgave Materiellfrist Løssalg
VG Båt 128.02.202216.03.2022
VG Båt 203.06.202222.06.2022
VG Båt 312.08.202231.08.2022

Priser og formater

Annonsetype Format Pris
Halvside228x145 mm28000
Helside260x330 mm45000
Dobbeltside520x330 mm70000

Annonseinformasjon

MERK: Mål for hel- og dobbeltside er nettoformater. Det må alltid legges til 5mm utfallende kant. Tekst og annet viktig innhold på siden bør være minst 10mm inn fra nettokant.

Oppløsning: Annonsene leveres med bilder i 300dpi oppløsning.

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

VG Båt lages i samarbeid med SEILmagasinet, og setter båtlivet på dagsorden for et stort publikum. Magasinet ble lansert i mars 2017, og er antagelig verdens største båtblad målt i lesertall. 250.000 nordmenn leser VG på hverdager, ifølge TNS Kantar.

Vi er også behjelpelige med å lage annonser. Kontakt oss på [email protected] eller se kontaktoversikten.

Se våre salgsbetingelser.

Utgivelser 2021

Utgave Materiellfrist Løssalg
VG Båt 126.02.202117.03.2021
VG Båt 204.06.202123.06.2021
VG Båt 313.08.202101.09.2021

Annonseinformasjon

MERK: Mål for hel- og dobbeltside er nettoformater. Det må alltid legges til 5mm utfallende kant. Tekst og annet viktig innhold på siden bør være minst 10mm inn fra nettokant.

Oppløsning: Annonsene leveres med bilder i 300dpi oppløsning.

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

Priser og formater

Annonsetype Format Pris
Halvside228x145 mm28000
Helside260x330 mm45000
Dobbeltside520x330 mm70000