Bli sett i verdens største båtblad!

VG Båt er et flott magasin på glanset papir som fulldistribueres i hele Norge med avisen VG i et opplag på over 70.000 eksemplarer.

Nøkkeltall VG Båt

Utgaver Opplag Lesere
373 030256 800

Utgivelser 2023

Utgave Materiellfrist Løssalg
VG Båt 124.02.202322.03.2023
VG Båt 225.05.202321.06.2023
VG Båt 311.08.202330.08.2023

Priser og formater

Annonsetype Format Pris
Halvside228x145 mm28 000
Helside260x330 mm45 000
Dobbeltside520x330 mm70 000

Annonseinformasjon

MERK: Mål for hel- og dobbeltside er nettoformater. Det må alltid legges til 5mm utfallende kant. Tekst og annet viktig innhold på siden bør være minst 10mm inn fra nettokant.

Oppløsning: Annonsene leveres med bilder i 300dpi oppløsning.

Papirkvalitet: 65 gram GraphoSilk, ingen forskjell på cover og innsider

VG Båt lages i samarbeid med SEILmagasinet, og setter båtlivet på dagsorden for et stort publikum. Magasinet ble lansert i mars 2017, og er antagelig verdens største båtblad målt i lesertall. 250.000 nordmenn leser VG på hverdager, ifølge TNS Kantar.

Vi er også behjelpelige med å lage annonser. Kontakt oss på salg@seilmagasinet.no eller se kontaktoversikten.

Se våre salgsbetingelser.