Krevende Soling-mesterskap
Krevende Soling-mesterskap

Ingen lystbåter på Norsk Maritimt Museum

Det blir ikke plass til lystbåtene i Båthallen på museet på Bygdøynes. Den planlagte utvidelsen som skulle gi plass til RS «Stavanger» blir det heller ikke noe av.

Publisert Sist oppdatert

Båthallen på museet på Bygdøy har stått tomt i flere år og det har vært arbeidet med ulike planer for denne delen av Norsk Maritimt Museum. Samarbeidet med Redningsselskapet førte heller ikke frem. Håpet om å få til en utvidelse av den lille hallen på østsiden av Fram-museet som skulle gi plass til museets samling av seilbåtene (OL-Draken, OL-Solingen, Europajollen og Laseren) synes ikke å kunne realiseres før noen er villige til å finansiere prosjektet. Museet selv har ikke midler, selv om de største økonomiske problemene nå synes å være løst.

Flere nye utstillinger er realisert etter at ansvaret for museet ble overtatt av Norsk Folkemuseum. Samarbeidet mellom de to store museene har gitt gode resultater. Økonomien er også bedret etter at kulturdepartementet og staten nå står bak. Det mangler heller ikke vilje i ledelsen til å gjøre mer for lystbåtene og båtlivet.

Norge har en imponerende historie som seilsportsnasjon, noe som blant annet fremgår av antall OL-medaljer norske båter og seilere har vunnet. Norsk Maritimt Museum har da også en fin samling av norske OL-båter som alle ønsker skal bli å se på museet.

Båtfolket betyr mye for besøket på museet og utgjør en viktig målgruppe. Det er bare pengene som mangler nå.