Kommentar

HJEMME: Irene og Svein Mathisen tilbake i Randaberg, Stavanger i sommer. Båten var ute i fire år.
HJEMME: Irene og Svein Mathisen tilbake i Randaberg, Stavanger i sommer. Båten var ute i fire år.

Velg en trygg langturrute

Jordomseiler Svein Mathisen er kritisk til rutevalget til S/Y «Tamara» omtalt i SEILmagasinet 6-20018.

Publisert Sist oppdatert
JORDOMSEILER: Svein Mathisen vurderte kortere rutevalg, men valgte trygt.
JORDOMSEILER: Svein Mathisen vurderte kortere rutevalg, men valgte trygt.

Jeg har med stor interesse lest oppslaget om s/y «Tamara» sin jordomseiling 2015-2017 i Seilmagasinet nr 6/2018. «Langtur på rekordtid. Glem det du leser i bøker om langtur!»

Det er absolutt lov til å tenke nytt om hvordan man kan gjennomføre en jordomseiling på begrenset tid. Dette innebærer nye muligheter med raske båter og satsing på å seile med høy fart, slik artikkelen peker på.

Du finner artikkelen her.

Det er absolutt lov til å tenke nytt

Høy risiko

Men det er på sin plass å advare sterkt om å ta veivalg med høy risiko. Dette gjelder særlig Sulusjøen ved Filippinene, Malakkastredet og Rødehavet. Det er meg bekjent intet forsikringsselskap som dekker småbåtseilas i området rundt Adenbukta og Rødehavet. Det er ikke uten grunn! Den skipper som velger slike  rutealternativet, påtar seg et stort ansvar enten det gjelder mannskap eller materielle verdier. De har vist at det gikk godt i deres tilfelle, men sett at det gikk galt? Risiko er som kjent Sannsynlighet multiplisert med Konsekvens. Dette området er å regne som en krigssone preget av lovløshet. Det er ikke usannsynlig å bli angrepet, eller bli tatt som gissel. Konsekvensene kan bli voldsomme, med tap av liv og helse som resultat. 

På vår nylig avsluttede jordomseiling møtte vi skippere som av ulike grunner ønsket å seile opp Rødehavet. De hadde våpen om bord og var villige til å drepe den eller de som truet deres sikkerhet.

De hadde våpen om bord og var villige til å drepe den eller de som truet deres sikkerhet.

RUTE: «Tamara» seilte 22 100 nautiske mil og var innom 92 steder på under to år.
RUTE: «Tamara» seilte 22 100 nautiske mil og var innom 92 steder på under to år.

Lang omvei

BALTIC: Svein Mathisen seiler en Baltic 38PD bygget i 1983.
BALTIC: Svein Mathisen seiler en Baltic 38PD bygget i 1983.

 Vi vurderte under planleggingen av turen å ta denne ruten, siden den ville gi oss en god anledning til å oppleve litt av Middelhavet og spare betydelig med tid. Vi gledet oss ikke til den lange turen rundt Afrika. Men det ble en stor, positiv overraskelse, bare så det er sagt. Vi valgte lav risiko konsekvent. Ved unngå områder med politisk uro, dårlig vær, farlige navigasjonsforhold. Og vi lyttet til de som har reist før oss. Vi er glad for at vi fulgte de råd og de anbefalinger som vi har fått fra ulikt hold. Selv om vi må regnes for svært erfarne seilere, har vi hatt stor nytte av ha kjennskap til andres erfaringer.

Kanskje var tittelen på artikkelen ment som en spissformulering, men jeg vil ikke la denne påstanden stå uimotsagt.

Jeg vil ikke la denne påstanden stå uimotsagt

World ARC på kort tid

Hvis man har dårlig tid, kan man for eksempel enten seile World ARC eller følge deres ruteopplegg på to år. Eller man kan sette båten på et spesialskip fra Maldivene til Middelhavet. Eller fra Karibia til Europa. Det koster litt, men er det noe viktigere for den enkelte seiler enn livet og helsa?

 

SEILmagasinet: Oppslaget om «Tamara? som Svein Mathisen reagerte på.
SEILmagasinet: Oppslaget om «Tamara? som Svein Mathisen reagerte på.