World Sailing Etikk kommisjon i spill

Dieter Neupert og Lorenz Walch anklager Kim Andersen og styret i WS for forsettelig skadepåførsel

Publisert Sist oppdatert

I et brev til etikk kommisjonens leder Dieter Neupert 20. november signert CEO David Graham gis det uttrykk for at styret er bekymret for kommisjonens evne til å utføre sine oppgaver slik den for øyeblikket er sammensatt. Det har derfor til hensikt å anbefaler Rådet (Council) at en ny kommisjonen blir utnevnt så snart som mulig. Man gir deretter kommisjonens medlemmer tre dager på å erklære om de vi stille seg til valg eller ikke i den nye kommisjonen som styret vil anbefale. Det skinner imidlertid igjennom at styret neppe ønsker å renominere noen av kommisjonens nåværende medlemmer. Fire av medlemmene ønsker å la seg renominere, mens de øvrige trekker seg. Dieter Neupert og kommisjonens nestleder Lorenz Walch samt et tredje medlem av kommisjonen, visepresidenten i IOC, Ng Ser Miang påpeker i uavhengige brev til WS President Quanhai Li at styret ved denne handlingen har brutt flere av forbundets regler og at de har agert Ultra Vires, det vil si at de har satt seg utover sine fullmakter.

Vil ha Arve Sundheim

I et nytt brev fra styret v/David Graham, datert 7. desember fremgår det at det på grunn av interessekonflikt hos samtlige av kommisjonens medlemmer ikke blir aktuelt å nominere noen av dem til gjenvalg. Rådets medlemmer er nå innkalt til møte 15. desember for å oppnevne ny kommisjon og de har fått en liste på 11 medlemmer, deriblant den tidigere generalsekretæren i Word Sailing fra den gang det het ISAF, Arve Sundheim. Brevet forholder seg ikke til styrets påståtte regelbrudd, slik de er fremstilt av Neupert, Walch og Ser Miang.

Klage for forsettelig å ville påføre skade

Kommisjonens leder og nestleder oversendte i går et skriv til WS der de ber Judicial board om å behandle klage på Kim Andersen og deler av styret for forsettelig å ville påføre kommisjonens medlemmer skade. Det er vanskelig å se på hvilket saklig grunnlag man ønsker å erstatte de resterende medlemmene, Neupert, Walch, Manuel Martin og AbdelKarim Derouiche idet det pekes på at etikk kommisjonen bare har fattet tre vedtak i perioden mai til oktober:

l. Utnevnelsen av Josep Pla som Ethics Officer (EO) i sak 2, som ble avsluttet med en advarsel til Kim Andersen.

2. Oppnevnelsen av Laurence Burger som EO i sak 3, som førte til fellelse av Kim Andersen i Notice of Charge datert 20. november 2020.

3. Avslaget på klagers anmodning datert 9. oktober om å oppheve begge sakene.

Falske anklager?

Alle disse beslutningene ble tatt av et klart flertall i etikk kommisjonen, sammensatt av av et nødvendig antall medlemmer. Derfor, hevder Neupert og Walch at påstandene fra Kim Andersen og fra WS styre må kvalifiseres som falske anklager, hvis eneste målet er å bringe etikk kommisjonen i vanry, diskvalifisere den og på den måten bane vei for å trekke tilbake sakene mot Kim Andersen.

Judicial Board anmodes om å instruere council om å avstå fra å oppnevne en ny kommisjon utover dem som må erstattes som en følge av det ultimatum styret tidligere stilte kommisjonens medlemmer overfor.