Klart for sjøsetting

Drakampen om Kongeyachten «Britannia» er over. Sigurd Coates har vunnet i alle rettsinnstanser, og til helgen skal båten sjøsettes og overleveres den rettmessige eieren.

Publisert

Seilas´ Mikkel Thommessen er på plass når «Bitannia» skal sjøsettes i Arkhangels til helgen etter års kamp mot verftseier og det russiske rettsvesen.

Den 120 fots replika av Kongeyachten «Britannia» har vært klar for overlevering fra Solombayaverftet i Arkhangels de siste tre årene, men verftseieren, en russisk oligark, har bestridt nordmannen Sigurd Coates´ kjøpekontrakt. Kontrakten ble inngått ennå mens Coates og hans norske partner eide verftet, men betingelsene har vært overholdt til punkt og prikke, og selv ikke gjennom to salg har verftet kunnet påberope seg mislighold av kontrakten.

Sigurd Coates har måttet prøve saken gjennom et utall rettsinstanser i Russland og har vunnet hver eneste gang. Før saken nylig ble rettskraftig forsøkte verftseieren seg ved å skifte navn på båten og han hevdet at båten i verftshallen var enn annen en den Sigurd Coates hadde betalt for. Svindelen ble raskt avslørt og tre personer er nå tiltalt. To av dem har sunket i jorden, mens den tredje sitter arrestert i Arkhangels.

Det er tidevannsforhold som nå avgjør tidspunktet for sjøsetting og overlevering av båten. «Britannia»  går på vannet den dagen forholdene er gunstigst av førstkommende fredag, lørdag eller søndag. Deretter skal den gå for egen maskin til Horten der den skal rigges før kursen legges for Cowes på Isle of Wight der seilene fra Ratsey venter og er klare for å bli beslått.

Cowes er også Kongeyacten «Britannia»s hjemhavn. Det var hefra båten ble slept ut, en dag i 1936, etter at den avdøde Kong George V hadde beordret båten senket utenfor Isle of Wight dersom ingen av hans arvinger ville overta den. Det er idag ingen seilforening eller museum i Cowes som ikke har en blokk, en sjakkel, en rorkult eller en rå etter «Britannia». Det har vært hevdet at dersom alle relikviene etter båten er ekte, må det ha vært to eller tre «Britannia»er i omløp.

Coates planlegger etter alt å dømme også å gjøre Cowes til hjemhavn for erstatningen av Kongeyachten. At det vil værte populært bekrefter dagens melding fra Rosemary Joy, museumsdirektør i Cowes og medlem av den erværdrige Association of Yachting Histrians. Hun skriver til Seilas:

Wonderful news, hooray, congratulations to everyone, especially Sigurd and Britannia - as you say, a great moment in the history of yachting.  From Cowes we wish her a long and successful career.

Seilas vil som sagt være på plass i Arkhangels. Seilas.no vil dermed bli oppdatert om begivenhetene i Russland.