NOR Rating

MELGES 24: Klassebåt og sportsbåt etter NOR Ratings definisjon.
MELGES 24: Klassebåt og sportsbåt etter NOR Ratings definisjon.

Ulike løsninger for ulike behov

Ifølge Norges Seilforbunds register er det 121 seilforeninger i Norge. Kan NOR Rating bidra med noe for å imøtekomme alle foreningenes ulike ønsker og behov når det gjelder regattaseiling?

Publisert Sist oppdatert

Seilforeningene er spredt over hele landet, og har litt forskjellige forhold, ulike målsetninger og måter å jobbe på.

Jeg har kontaktet noen av foreningene rundt om i landet for å høre litt om hvordan de er organisert og hvilke tanker de har om det å drive foreninger i Norge. Dette også for å se på muligheten for innspill til styret i NOR Rating og hva vi kan gjøre for å møte medlemmenes ønsker og behov.

Det er selvfølgelig ikke enkelt å finne et felles opplegg de varierende forholdene tatt i betraktning. Men uansett er det interessant å høre om de lokalene forholdene og hva vi kan lære av det.

Rating

Flere foreninger holder til i små distrikter hvor det er få båter, og da er det ikke store felt i regattaene. Der – som ellers – er det synkende deltagelse og noe kan skyldes at regelverket er for komplisert.

En forening jeg har snakket med vurderer å legge opp til et lokalt ratingsystem for å få en forenkling, litt etter den danske modellen.

NOR Rating er et standard system, og for noen kan det være en utfordring å ha båten i en stand som er optimal i forhold til dens rating.

Alle vil vel gjerne utnytte båtens egenskaper i forhold til den ratingen den har. Ellers kan det bli lite interessant å delta i regattaer.

Båter

Mange store båter fungerer som feriebåter, nærmest hytter, og da krever det litt å rigge om til regattaseiling. Det kan bli en del styr å tømme båten (den skal jo være så lett som mulig) og gjøre den klar til onsdagsseilaser eller andre regattaer.

En annen ting er kostnader, det er ikke alle som ønsker å bruke betydelige summer på nye seil regelmessig. Da kan det være lettere at flere medlemmer skyter inn et årlig beløp til en felles båt eid av foreningen. Det kan være en rimeligere løsning når man deler på byrden fremfor å skulle stå for alt alene; utstyr, seil, og så videre.

Et innspill fra Egersund Seilforening går på muligheten for at klubben kjøper en klassebåt (med noe komfort og mulighet for overnatting) som er standardisert for konkurranse og som kan benyttes av medlemmene. Den kan benyttes til deltagelse i onsdagsseilaser og har en fast pris.

KLASSEBÅT: Seascape 27 er eksempel på en aktuell sportsbåt.
KLASSEBÅT: Seascape 27 er eksempel på en aktuell sportsbåt.

Kategorier

Båter under NOR Rating kan klassifiseres som klubbåter, regattabåter eller sportsbåter.

En klubbåt er en cruiser/racer, en regattabåt er en performance-båt og en sportsbåt er en ren sportsbåt.

Eksempler på sportsbåter er klassebåter som Melges 24, Albin Express, J/70, J/80, Seascape 24 og Seascape 27.

En båt eid av foreningen kan også benyttes til opplæring for de som ikke lenger seiler jolle og for voksenopplæring. Mulighetene er mange, og dette er noe flere foreninger kan tenke på.

Dialog

En liten oppfordring til alle landets seilforeninger er å komme med små og store innspill om løsninger de har tenkt på eller har god erfaring med.

Mange forslag kan helt sikkert være interessante for andre foreninger, både når det gjelder å unytte lokale forhold, så vel som å finne gode løsninger som kanskje kan bidra til at flere finner veien til en regatta eller andre arrangementer.

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger og klubber landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.