SEILNORGE - NOR RATING:

FÆRDERN: Solnedgang bak Håøya under Færderseilasen.
FÆRDERN: Solnedgang bak Håøya under Færderseilasen.

Nytt i klassereglene i 2019

Styret i NOR Rating reviderer hvert år klassereglene. Her er de viktigste endringene for 2019.

Publisert Sist oppdatert
NYTT: NOR Ratings klasseregler er revidert.
NYTT: NOR Ratings klasseregler er revidert.

Målebrev kan nå utstedes uten noen fysisk måling av seil eller båten for øvrig.

Forutsetningen er at det finnes tilstrekkelig informasjon fra en søsterbåt eller andre kilder. Målesjef fastsetter målene etter nærmere regler i Måleveiledningen. Målene vil bli satt med en margin for å sikre at de ikke blir urettferdig gunstige og målebrevet får påskriften: «FORENKLET MÅLING». Se B.2.1. og B.2.2.

Ny formulering B.1.3 understreker båteiers ansvar for at målebrevet ikke gir båten for gunstige mål. Alle endringer som foretas på båten og som kan tenkes å gi en høyere rating (ToT), må meldes. Båteier kan ikke unndra seg ansvaret fordi måling er utført av måler. Vær spesielt oppmerksom på dette ved anskaffelse av nye seil, ved modifisering av rigg, kjøl eller ror, og ved viktige endringer i inventar.

Det er nå mulig å få registrert i målebrevet at asymmetrisk spinnaker bare vil bli halset i baugen eller på baugspryd i båtens senterlinje (TPS). Dette vil gi et lite fratrekk i ratingen, for å holde muligheten åpen for å kunne halse asymmetrisk spinnaker også på spinnakerbom (SPL). Se D.2.5.3 og D.2.5.5.

Særskilt rating for båter som melder seg på regatta «uten spinnaker» forutsetter at verken spinnaker eller flyvende forseil blir brukt. Dette kommer nå eksplisitt fram i nytt punkt B.3.2 om spesialrating, og D.2.2.4 om regler for seil.

Førøvrig er en del tekster blitt justert. Rating og ratingtall benyttes nå i stedet for «måltall».

FRA SEILFORENINGENE

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.