Informasjon fra Norges seilforbund

KLUBBKONFERANSE: Norges Seilforbunds klubbkonferanse vil bli avholdt i Bjørvika i Oslo 11. mars. Hvordan bidra til å skape seilglede for alle vil være konferansens røde tråd.

11. og 12. mars settes kursen for Norges Seilforbund

11. mars er det klubbkonferanse og 12. mars seilting. I løpet av disse to dagene skal NSFs kurs for de nærmeste årene stakes ut. Og du kan være med på å påvirke den.

AV MORTEN JENSEN • Seiltinget arrangeres hvert annet år, og på tinget møtes representanter fra alle landets seilforeninger og seilkretser for å gjøre de formelle vedtakene knyttet til hva NSF skal holde på med og prioritere i årene fremover, og hvem som skal styre forbundet frem til neste seilting i 2025.

Klubbkonferansen er et åpnere og lødigere forum der alle seilere og foreningsfolk i landet kan delta.

– Ja, lørdag 11. mars vil være en åpen dag med ulike foredrag og konferanser om hvordan vi alle kan være med å skape seilglede i landet. Å kalle det som skal skje for en klubbkonferanse, som er det vi tradisjonelt kaller dagen, blir kanskje litt snevert. Dette er ikke en dag utelukkende forbeholdt seilforeningenes styremedlemmer, men en dag der alle som bidrar med sin frivillighet og som ønsker å skape aktivitet, er velkomne. Frivillige i klasseklubbene er selvfølgelig også hjertelig velkomne. Svenskene har en dag de kaller «seilerdagen», så kanskje er denne dagen nettopp det. Seilerdagen, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Hvordan man kan bidra til å skape seilglede for alle, vil være en rød tråd under konferansen der ulike innfallsvinkler vil bli presentert på scenen og diskutert. Innspillene, ideene og konklusjonene som blir belyst på klubbkonferansen, vil deretter garantert bli brakt videre inn i tingsalen dagen etter.

På den måten vil også det som skjer på klubbkonferansen, der alle kan delta, være med å prege vedtakene som skal gjøres – og da kanskje spesielt for strategi- og handlingsplanen som skal vedtas.

Klubbkonferansen og seiltinget skjer i Oslo. Klubbkonferansen krever fysisk fremmøte, mens delegatene på seiltinget kan delta enten fysisk eller digitalt.

– Derved kan alle seilforeningene i landet være med å bestemme, så vi håper i år på en stor oppslutning om seiltinget, sier Bordal.

11. og 12. mars blir med andre ord to viktige dager med tanke på seil-Norges nærmeste fremtid. President Guro Steine er på valg, men stiller seg tilgjengelig for gjenvalg.

Les mer på NSFs nettside.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.