Informasjon fra Norges seilforbund

ORDSTYRER: Henrik Wigers Larsen, som også er nyvalgt varamedlem i det nye styret, ledet forsamlingen stødig gjennom klubbkonferansen.

Idéutveksling og kreativitet under klubbkonferansen

Klubbkonferansen i Oslo samlet over 80 deltagere i Oslo – dagen før seiltinget ble avholdt på samme sted. Seks sentrale temaer ble belyst og diskutert.

AV MORTEN JENSEN • Var enigheten tilstiende og stor om målene Norges Seilforbund skal etterstrebe å nå på seiltinget, var det atskillig mer diskusjon og kreativitet knyttet til det å finne veier til målene. For det var hva klubbkonferansen i stor grad handlet om.

Hvordan skal man skape «det gode arrangement», hvordan skape like muligheter for alle til å delta, hvordan kan NSF bidra til å skape seilglede, hva kan NSF gjøre for turseilerne, hvordan skal nye grupper og nye formater integreres i den organiserte seilsporten. Dette var blant temaene som ble belyst og diskutert.

Hvert av temaene hadde en eller flere innledere, og da de var ferdige, ble det trommet sammen til en paneldebatt der også salen ble invitert til å komme med innspill.

– Veldig nytt, veldig givende, flott tiltak, inspirerende, var blant kommentarene som fulgte på sosiale medier i etterkant.

Om bare en brøkdel av forslagene som kom på bordet blir fulgt opp i praksis rundt om i landet, vil det utvilsomt bety en forskjell i seil-Norge.

Alle seansene ble tatt opp og vil etter hvert bli tilgjengelig på NSFs Youtube-kanal, der det også fins mye annet nyttig materiale.

WINGFOIL: Norges mestvinnende brettseiler, Jorunn Horgen, fortalte om den nye farsotten Wingfoil, og hvordan den tiltrekker seg ulike utøvere.

NSF -KURS, ARRANGEMENT OG UTDANNING 2023

11., 12., 13., 17. og 18. april Trener 1-kurs

8.–10. mai Assistenttrener-kurs

13.–14. mai Regionalt direktedommerkurs i forbindelse med norgescup i Bergen

Alle kurs og seminarer foregår på Teams om ikke noe annet er oppgitt. Kurs og seminarer som krever påmelding: Meld deg på via Min idrett. Der kan du også lese mer om dem.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.