SEILNORGE - KNS:

Norges Idrettsforbund med skylapper

Norges Idrettsforbund (NIF) har bestemt at alle idrettslag i fremtiden skal pålegges å bruke NIFs systemer for medlemsadministrasjon og medlemsregister. Forslaget har møtt betydelig motstand fra en rekke klubber landet rundt. I tillegg er erfaringen fra klubber som har latt seg overtale til å bruke NIFs systemer historisk til dels meget negative.

Publisert Sist oppdatert

NIF argumenterer for innføring av tvang og monopolisering av medlemsadministrasjonen med at man ønsker seg større kontroll over medlemmer i idretts-Norge.

Mens mindre klubber uten digitale løsninger sikkert kan ha nytte av sentrale løsninger som NIF utvikler, er det sannsynlig at større klubber med allerede etablerte løsninger eller særegne behov vil ende opp med høyere kostnader.

Det som er enda mer bekymringsfullt er imidlertid at en slik sentralisering lett kan bidra til dårligere kontakt og dialog mellom klubber og medlemmer, og utvikling av nye verktøy og metoder for medlemskontakt. De av oss som har brukt NIFs løsninger frem til i dag har opplevd en kombinasjon av dårlig datakvalitet og lav responstid på opplevde problemer. At løsningen på disse utfordringene er å tvinge alle klubber i hele Norge over på en felles løsning er vanskelig å forstå.

Støtter Heming

KNS er enige med idrettslaget Heming, en av Oslos største idrettsklubber, som hevder at NIFs forslag om monopolisering av de viktigste IT-løsningene til klubbene vil ha følgende konsekvenser:

a) Forslaget tar penger fra idrettskretsene som ellers skulle gått til aktivitet.

b) En gjennomføring vil med meget høy sannsynlighet medføre tusenvis av timer med ekstraarbeid og ekstrakostnader for idrettslagene.

c) Den foreslåtte monopolsituasjon på betalingsløsning er ikke betryggende for at vi i fremtiden skal ha konkurransedyktige betingelser.

d) Forslaget kan bidra til å øke avstanden mellom medlem og klubb.

For oss som ikke har vært en del av prosessen er det vanskelig å forstå at det ikke skal være mulig å finne løsninger som balanserer klubbenes behov for å ha kontroll på egne medlemssystemer og holde IT-kostnadene nede og NIFs ønske om ett koordinert og oppdatert nasjonalt medlemsregister.

Fra utsiden virker det også som NIF i stor grad opererer med skylapper og ikke er villige til å ta klubbene med på råd på en meningsfylt måte. Mange klubber har engasjert seg for å advare mot utviklingen som NIF legger opp til, uten tilsynelatende særlig effekt. Istedenfor å lytte, tvinger NIF frem en forhastet prosess som potensielt gir store negative konsekvenser for enkelte klubber.

Tvang er sjelden en god ide. Spesielt ikke i frivillighetsarbeidet. NIF bør ta seg tid til å finne en løsning som er bedre tilpasset mangfoldet av behov i kretsene, særforbundene og ikke minst klubbene.

SYSTEM: Generalsekretær i KNS, Anders Kristensen, er kritisk til NIFs pålegg om bruk av medlemssystem.
SYSTEM: Generalsekretær i KNS, Anders Kristensen, er kritisk til NIFs pålegg om bruk av medlemssystem.