Informasjon fra KNS

Vil etablere tilholdssted for KNS på Bergholmen

KNS har inngått en intensjonsavtale med Oslofjorden Friluftsråd (OF) om å bli en av mange bidragsytere på øya Bergholmen, som ligger på sørvestspissen av Håøya i Frogn kommune.

Christian Ruscetta • Leiekontrakten som nå er under utarbeidelse innebærer at KNS overtar ansvaret for mineverkstedet. Bygget består av en hall på ca. 70 kvadratmeter som vil være godt egnet til sosiale tilstelninger. Det følger også med et sidebygg, som har en leilighet med noen køyesenger og et kjøkken av bra standard. KNS forplikter seg til å vedlikeholde bygningsmassen og tilhørende bryggeanlegg slik at dagens standard opprettholdes.

– Vi har et langsiktig mål om å etablere flere bryggeplasser spesielt egnet for kjølbåter/seilbåter, sier Per Børstein, økonomisjef i KNS.

Når dette er på plass er det et ønske om at KNS kan ha et fast vertskap på området i høysesongen. De kan bo i leiligheten og ta seg av praktiske formål i forbindelse med bryggeanlegget. Tanken er at havnevertskapet består av frivillige.

Tilgjengelig for allmenheten

Børstein understreker at det ikke er slik at bygningene på Bergholmen skal være til eksklusiv bruk kun for KNS-medlemmer.

– Både leiligheten og bygget skal være tilgjengelige for allmenheten og kunne brukes til andre tilstelninger i de tilfellene KNS ikke selv har noe spesielt som skjer der. Vi får et fast tilholdssted, og har forpliktelser i forbindelse med dette, men det vil aldri komme noen KNS-logo på huset, forsikrer Børstein.

KNS skal være en del av en paraply under Oslofjorden Friluftsråd, sammen med andre frivillige organisasjoner på øya.

Noe av det første KNS ønsker å gjøre er å etablere bryggestrøm på det eksisterende anlegget. Brukerne av bryggene vil måtte betale en liten avgift for å bidra til investeringen.

Det er foreløpig usikkert når leiekontrakten signeres og prosjektet på Bergholmen kan starte opp.

– Først skal Oslofjorden Friluftsråd lage et utkast til en leieavtale. Deretter skal leieavtalen godkjennes av Forsvarsbygg, som er den formelle eieren av Bergholmen, sier Per Børstein.

FAKTA: Bergholmen

Bergholmen var del av Oscarsborg festning fra 1877 og det var her festningens minelager lå. Øya har tydelige spor etter militær tilstedeværelse, blant annet med en siktestasjon sør på øya. Her er du kun noen hundre meter unna festningens hovedbatteri på Søndre Kaholmen. Der finner vi kanonene som åpnet ild mot det tyske krigsskipet «Blücher» 9. april 1940. En rundtur på øya er en vandring gjennom militærhistorien fra slutten av 1800-tallet, inkludert utsikt og naturopplevelser. I dag er Bergholmen et friluftsområde med betydning for hele regionen. Her er det etablert to kystledhytter, Befalsboligen Bergholmen og Jacobinebua. Dette er også et sted øybåtfolket liker å besøke. Både i bukta mellom de to kystledhyttene og ved brygga i nord er det ofte fritidsbåter. Det er fergeforbindelse til øya.

Kilde: Oslofjorden Friluftsråd

Nettbooking av bryggeplass Hankø

Det er nå mulig å booke plass på Hankø Yacht Club for KNS-medlemmer som fører splittflagg. Gå inn på www.dockspot.com og velg «Hankø Yacht Club». Her registrerer du båt og tidspunkt. Man må være KNS-medlem og føre splittflagg på båten for å få plass. Det kan ikke være regattaer i det aktuelle tidsrommet.

Nytt parkeringssystem i Huk Aveny 1

Fra 1. mai innførte KNS et nytt parkeringssystem. Alle biler blir nå fotografert ved innkjøring.

Fra dette tidspunktet har man 20 minutter på seg til å for eksempel losse av utstyr eller bagasje, og deretter kjøre ut igjen om man skal være innenfor gratisperioden. Ved parkering over 20 minutter benyttes den nye automaten som står på venstre side, opp mot klubbhuset. Om automaten ikke benyttes får man en faktura i posten med fakturagebyr i tillegg.

Medlemmer med båtplass i marinaen kan kjøpe et årskort for kr. 2800,- for bil og kr. 1400,- for motorsykler. Se under nyheter på kns.no for lenke til YouPark, der man kan registrere kjøretøy.

Det kan registreres flere kjøretøy på samme årskort, men kun ett kjøretøy kan benyttes om gangen. Har man to kjøretøyer inne på plassen vil et av disse belastes ordinær pris.

.

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.