Informasjon fra KNS

KNS med kurs og opplæring

Ta D5L for fritidsfartøy opp til 24 meter eller ICC for fritidsbåter opp til 15 meter.

Fritidsskipperkurset er et emnebasert kurs som dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy på inntil 24 meter i stor kystfart.

Dette fartsområdet defineres som inntil 25 nautiske mil utenfor det norske fastlandet pluss området Lindesnes - Limfjordens vestmunning og Karlskrona – Svinemünde.

Teoretisk og praktisk opplæring til D5L:

• KNS arrangerer intensivkurs 9. oktober - 25. oktober, alle dager kl. 08.30 - 16.30 unntatt søndagene 15. og 22. oktober, som er fridager.

• Kurset har 120 undervisningstimer. Pris kr. 15 500,- (kursavgift) + kr 2 700,- (Sjøfartsdirektoratet). Pris for KNS-medlemmer: kr 13 500,- (kursavgift) + kr 2 700,- (Sjøfartsdirektoratet).

• Prisen inkluderer materiell med unntak av personlig utstyr som passer, parallellforskyver, linjal og kalkulator.

Meld deg på via våre nettsider kns.no.

gjennomføres fortløpende og kontinuerlig gjennom seilsesongen fra april til oktober/november. 

Dato og tid avtales individuelt, ta kontakt med lene@kns.no.

ICC sertifisering - internasjonalt båtførerbevis

ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) er et sertifikat for førere av fritidsbåter under 15 meter. 

De landene som har akseptert FN resolusjon nr. 40 om ICC er forpliktet å anerkjenne dette som gyldig førerdokumentasjon.

For å få utstedt ICC-sertifikatet må kandidaten avlegge en praktisk prøve. I tillegg må kandidaten ha:

- Skriftlig BF-eksamen 

- Egenerklæring, helse

- Betalt for utstedelse

KNS har flere sensorer som kan foreta ICC-sertifisering. Eksaminering gjennomføres fortløpende og kontinuerlig gjennom seilsesongen fra april til oktober/november. 

Dato og tid avtales individuelt, ta kontakt med lene@kns.no.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.