Norges Seilforbund

Opplevelse i stedet for resultater

At man skal forsøke å gi seilerne opplevelser i stedet for å ha fokus på regattaresultater, synes å være gjennomgangsmelodien fra årets klubbkonferanse.

Publisert Sist oppdatert

– Tidligere var seilforeningen et sted hvor man møttes og hadde en aktivitet sammen. Nå må den levere noe av verdi for sine medlemmer, og denne verdien er opplevelser, sa den danske seileren Jonas Høgh-Christensen.

– Sosiale medier og kommunikasjonsteknologi har endret ungdommen, og seilforeningene må endre seg i takt med dem. Hvis ikke forsvinner ungdommene, mente Høgh-Christensen.

– En dansk undersøkelse viser at 78 prosent av medlemmene i en seilforening mener at de ikke tilføres noen verdi i foreningen. Derfor er det viktig for foreningen innse at man har forskjellige grupper i foreningen og de har ulike oppfatninger av hva «verdi» er.

– De unge kommer til seilforeningen for å bli bedre til å seile, og gjerne bedre på en slik måte at de kan vise det frem til vennene på Facebook. Unge voksne, som er i en fase hvor de stifter familie, vil gjerne ha lett adgang til å kunne seile og oppleve noe – uten å måtte eie en båt., eksemplifiserte den danske seileren.

Per Gunnar Haugen i Lysakerfjorden Brettseilerklubb var inne på det samme. Etter at klubben startet en bevisst juniorsatsing i 2011 der de la vekt på det å ha det moro og sosialt fremfor å fokusere på resultater, har medlemstallet mer enn fordoblet seg.

– Gjengen som kommer til bukta vår er eksponert for mye press i det daglige, og vi ser at de er mer opptatt av å ha det gøy og mestre noe. Resultater er ikke så viktig. Det er etter vår mening absolutt best å lage et tilbud hvor det er lave skuldre og lav terskel – og hvor det er fokus på det sosiale og det å mestre, sa Haugen på klubbkonferansen.