SEILERNES VERDEN 2015/8

Kurs mot 2016
Kurs mot 2016

Kurs mot 2016

2016 byr på både utfordringer og muligheter. Begge deler må håndteres.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt mange seil å se på fjorden, og så lenge det er isfritt, vil de nok også bli å se gjennom hele vinteren. Båter med varme og komfort har gjort det mulig å gjøre seiling til en helårsaktivitet, men ennå velger langt de fleste å dekke til båtene og gå i hi. Vinteren har jo også sine snørelaterte aktiviteter som nordmenn flest elsker.

Et årsskifte byr alltid på en anledning til å skue tilbake på året som er gått og fremover mot det som kommer. Det siste er morsomst, og da behøver man jo for eksempel ikke å tenke tilbake  på det generelle vestpåbudet som i alt sitt alvor har fått litt latterlighetens preg over seg. Det er å håpe at en evalueringen av påbudets effekter gir et mer brukervennlig direktiv i 2016.

Noe av det siste jeg gjør før SEILmagasinet går i trykken, er å lese igjennom alle foreningssidene, og jeg har nevnt det før i denne spalten, men gjentar:

Jeg er imponert over den innsatsen som legges ned av frivillige for å tilrettelegge dine og mine seilaktiviteter. Det er imidlertid ikke gitt at det er slik, og på nesten alle foreningssidene i årets siste utgave av SEILmagasinet fortelles det om et slitent tillitsmannsapparat som trenger nyrekruttering. Det appelleres til å ta del i de mange kursene som arrangeres, slik at kompetansen heves og byrdene, men også gledene, kan fordeles. Gjør det om du kan!

Turseiling har fått atskillig større oppmerksomhet i år enn tidligere, og det å seile på tur har fått en annen aksept i mange seilforeninger. Før har det meste handlet om regattaseiling. Det er morsomt å lese om kreative aktiviteter som kan krydre turseilingen. Her ligger det utvilsomt mye spennende og venter langs kysten – og for foreningene kan det bety flere medlemmer dersom de åpner dørene på den rette måten.

I SEILmagasinets er vi opptatt av våre nye nettsider som kommer på luften i nær fremtid. Vi er også opptatt av alle utfordringene i seilbåtbransjen, og våre egne utfordringer i en mediabransje som er i hyperrask endring.

For å kunne fortsette å være en inspirator i miljøet og kunne rette et kritisk blikk på det som skjer, må vi stikke ut nye kurser. Det er ikke alltid like lett å finne dem, men vi skal forsøke så godt vi kan å fortsette å være navet i seilsportshjulet i Norge.

I så måte er det morsomt å se hvor synlige de foreningene vi samarbeider med, er blitt i seilNorge, og at hele 16 av dem er med i den nye seilsportsligaen. Det blir morsomt å følge dem i 2016.