Seilingens dag 22. august

Landsomfattende storsatsing
Landsomfattende storsatsing

Landsomfattende storsatsing

22. august arrangeres Seilingens Dag av nærmere 70 seilforeninger.

Publisert Sist oppdatert

– Hensikten er å rekruttere flere seilere og gjøre seilforeningene enda bedre kjent i nærmiljøet sitt, sier Jon Amtrup, som er prosjektleder for Seilingens Dag, som igjen er en del av friluftslivets år 2015.

Gjensidigestiftelsen har bevilget midler for at Norges Seilforbund skal kunne tilrettelegge for denne dagen over hele landet i form av prosjektlederstillingen.

SEILING SOM REKREASJON. Amtrup forteller at Seilingens Dag er et lavterskel-tilbud hvor det er seiling som rekreasjonsaktivitet som skal ha oppmerksomhet, og ikke regattaseiling, som vanligvis har størst fokus når foreningene skal vise seg frem.

– Vi håper at alle seilforeningene vil vise seg i nærmiljøet og invitere naboene sine til en dag på sjøen. Der ønsker vi mange som ikke før har seilt blir tatt med ut en sving på sjøen – enten i tur- og havseilere eller om barn og ungdommer vil prøve seg på jolleseiling, sier Jon Amtrup.

PLEIE RELASJONENE. Alle foreningene som har mottatt joller eller brett fra Gjensidigestiftelsen, har forpliktet seg til å arrangere Seilingens dag, hvilket betyr at det ligger hele 112 Optimister, 83 brett og 30 RS Feva-er – minst – og venter på alle dem som vil forsøke seg.

– Ved å invitere naboene til de lokale seilforeningene håper vi Seilingens Dag også vil bidra til å pleie relasjonen mellom seilforeningene og naboene. Flere steder er det jo slik at man må kjøre igjennom et boligområde for å komme til foreningen, og dersom naboene blir kjent med den positive aktiviteten og det arbeidet som gjøres i foreningene, vil de kanskje se med litt blidere øyne på trafikken, sier Amtrup.

Han håper også foreningene ikke finner frem de største og dyreste båtene når de skal ta med seg seilere på sjøen.

LAV INNGANGSBILLETT. – Vi vil vise, og det ligger bak hele intensjonen for Gjensidigestiftelsens enorme økonomiske støtte, at seiling er en aktivitet de aller fleste kan drive med. Ved at foreningene kan stille båtmateriell til disposisjon, skal inngangsbilletten for å begynne med seiling være lav.

Han håper seilforeningene virkelig vil åpne dørene og gjøre en jobb i forkant av 22. august for å bekjentgjøre arrangementet.

ÅPENT MILJØ. – Det er jo ofte slik at miljøet i havnen eller ved jolleslippen kan virke lukket for utenforstående, så la oss denne gangen virkelig ta imot alle med åpne armer, oppfordrer Jon Amtrup.

22. august – i noen foreninger er det en annen dag.