Laser skifter navn

Verdens mest populære seilbåtklasse kan komme til å skifte navn etter at rettighetshaveren til designet har skiftet produsent.

Publisert

Kanadiske Bruce Kirby er mannen som tegnet Laser-jollen, og som han derfor betrakter som sitt eget barn. Men han eier kun rettighetene til designet og ikke navnet og logoen. Disse var i sin tid eid av en partner, men senere overdratt til den autoriserte produsenten, LaserPerformance. For dette betalte de en royalty til Kirby. Så lenge han mottok sin godtgjørelse kunne produsenten fortsette å bygge båter.

Men da produsentene for Nord-Amerika og Europa sluttet å betale royalty, besluttet Kirby å stanse produksjonen. Dette var en tung beslutning å ta og har kostet ham betydelige advokathonorarer. Kirby hadde imidlertid ikke rett til å gjenoppta produksjon under Laser-navnet, og han har derfor besluttet at båten i fremtiden skal hete Torch. Nytt navn, samme båt.

International Laser Class Association befinner seg dermed i den situasjon der man ikke lenger har en godkjent produsent for båten de er satt til å administrere. Klassen hadde tre produsenter, med LaserPerformance som den største. Ettersom disse ikke lenger har rettigheter, har også produsenten i Asia måttet stoppe produksjon og i Australia står produsenten allerede bak Kirbys nye Torch-klasse.

Ettersom Laser-klassen ikke lenger har noen produsent og Torch mangler en klasseorganisasjon, er det kanskje tid for en sammenslåing?

– Jeg håper Laser-klassen kan bli Torch-klassen, sier Bruce Kirby.

– Vi hadde håpet at dette kunne gå automatisk, men klasseklubben har ennå ikke indikert hva de ønsker å gjøre. Torch kan derfor foreløpig ikke seile i Laser-regattaer, mens Laserne vil bli tillatt å starte med Torch-klassen.

Gitt at den australske produsenten allerede har verktøy og utstyr, kan produksjonen av Torch komme i gang i løpet av kort tid. De andre to produsentene, henholdsvis i Nederland og Canada, kan benytte Kirbys master-plugg, og han planlegger å fortsette nummerekken på Torch der den har stoppet for Laser.

Kirby er særlig begeistret for planene i Nord-Amerika.

– Den kanadiske gruppen involverer familien Fogh; Hans, Morten, og Thomas, samt John Kerr, mens båtene skal bygges av Dirk Kneulman, velkjent for sine Etchells-båter. Fogh-familien har forhandlet Lasere og deler i årevis og har god kjennskap til forhandlernettverket i hele Nord-Amerika.