Oppklaringsmøte i Stockholm

Lysning for felles skandinavisk LYS-system
Lysning for felles skandinavisk LYS-system

Lysning for felles skandinavisk LYS-system

– Vi ønsker å få til et felles, skandinavisk LYS-system, sier Håvard Ravn-Ottesen etter at den norske LYS-sjefen i går møtte det svenske seilforbundet.

– Vi hadde et positivt møte og begge parter har en klart ønske om å fortsette samarbeidet der forutsetningen er å få til et felles LYS-system for hele Skandinavia, sier Ravn Ottesen til SEILmagasinet.

OPPKLARING. Det vakte reaksjoner i Norge da svenskene for en tid siden la frem en LYS-tabell som for et stort antall båter bød på andre LYS-tall enn det som står i de norske målebrevene, uten at den norske LYS-komiteen var blitt hørt,- Og dette fikk Ravn Ottesen til å ta turen til Stockholm for å snakke direkte med ledelsen i det svenske seilforbundet og forsøke å legge et løp videre.

FELLES SYSTEM. – Begge parter er nå innstilt på å finne praktiske løsninger når det gjelder samarbeidet, og vi ønsker også å trekke Finland og Danmark med i arbeidet med å få LYS-systemet til å bli en felles plattform i hele Skandinavia, forteller han.

Det vil imidlertid først være i 2010 at man vil kunne begynne å se effekter av dette samarbeidet, tror han.

NORLYS vil avholde et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med seiltinget i Stavanger der det vil bli orientert nærmere om arbeidet som pågår.