Må betale 70000 per måned i vakthold

Seilas er på plass i  Solombala, Arkhangelsk, hvor Sigurd Coates har måttet engasjere egne sikkerhetsvakter for å vokte kongeyachten Britannia.

Publisert

DYRT VAKTHOLD: «Britannia».

Solombala, Arkhangelsk;

Væpnede sikkerhetsvakter vokter kongeyachten «Britannia» og Solombalaverftet der båten er plassert innenfor et fire meter høyt piggtrådgjerde. Disse, som er engasjert av verftet, har som hovedoppgave å hindre at «Britannia» ikke fjernes fra området.

Etter hvert som det ble klart at verftet ikke ville nå frem i rettsapparatet, og diverse desperate forsøk på å sikre seg båten heller ikke har ført frem, har det oppstått rykter om at noen kunne komme til å sette fyr på «Britannia». Det lokale politiet rådet derfor Coates til å sette sine egne vakter til å passe båten, og den siste måneden har disse gått døgnvakt i tillegg til verftets vakter. Regningen på kr 70. 000 per måned er det forløpig Sigurd Coates som på plukke opp, men i likhet med saksomkostninger og øvrige utgifter forsinkelsen har påført Coates vil det til syvende og sist bli verftet som må svare for disse.

Det har de siste tre årene ikke vært drift av betydning på verftet her i Solombala. Konflikten mellom verftseier Dubinski og Sigurd Coates har skremt kundene unna, og det er ikke lenger ansatte ved verftet. Dagens administrerende direktør er gått under jorden etter at det er utsett arrestordre på ham i kjølvannet av forfalskningsforsøket av båtens identitet, og det faktum at man med falske papirer har lyktes å registrere båten ved skipsregisteret i Moskva. En person har vært fengslet i denne saken, men er nå løslatt etter å ha inngått samarbeide med politiet. Ved siden av verftsdirektøren er ytterligere en person siktet i saken.

Sigurd Coates vil når man har regnet sammen saksomkostninger og tap grunnet mer enn tre års forsinkelse av leveringen være Solombalaverftets desidert største kreditor. Det finnes i dag ikke midler i verftet til å gjøre opp et slikt krav og spørsmålet er om oligarken Dubinski som i sin tid kjøpte veftet, primært for å sikre seg kongeyachten «Britannia», er villig til å tilføre  verftet nødvendige midler. Konkurs er trolig et mer sannsynlig utfall, og da kan verftet igjen lande i Coates hender. Nordmannen nyter stor anseelse i Arkhangelsk og vil neppe ha problemer med å sette verftet i drift igjen, om han så ønsker.

Det er ikke lenger juridiske hindringer for at båten kan sjøsettes og leveres til Coates. Kun vær, tidevann og tekniske forhold avgjør når båten kan sjøsettes. Blant annet har man manglet stropper til å løfte båten med. De skal være på plass i dag, men her i Russland vet man aldri……