HVA LEDERNE MENER: MOSS SEILFORENING

Mer robust organisasjon
Mer robust organisasjon

Mer robust organisasjon

I Moss Seilforening vil man omorganisere styret.

Publisert Sist oppdatert

Moss Seilforening har en langsiktig handlingsplan med noen veldig ambisiøse mål. De er utfordrende og de skal dekke hele bredden. Men når vi nå evaluerer året, ser vi at den frivillige kapasiteten dessverre ikke strekker til. Dette skyldes til dels at vi innførte en ny organisasjonsform ved inngangen til året, hvor man mente at en slankere organisasjon og større engasjement fra «grasrota», var løsningen. Styret erfarte ganske raskt at dette medførte en veldig stor belastning på en begrenset gruppe tillitsvalgte.

Vi inviterte derfor medlemmene til et rådsmøte i november. Her fikk alle deler av organisasjonen; anlegg, aktivitet og kommunikasjon, presentere hvilke erfaringer som er gjort denne sesongen, og de kom med sine anbefalinger for videre arbeid.

Det ble en interessant og nyttig kveld med mange gode innspill. Det vil på bakgrunn av dette bli gjort justeringer i organisasjonen. Styret foreslår å øke antall valgte medlemmer til utvalgene, å utvide med egen økonomifunksjon i hovedstyret samt at noen kun skal jobbe med finans og sponsorvirksomhet.

Det innkalles derfor til et ekstraordinært årsmøte slik at en ny og mer robust organisasjon er på plass innen neste sesong.

Glenn Petersen, leder i Moss Seilforening