SEILjuss

ILLUSTRASJONSBILDE:
Hvor lenge
skal en veivaksling
holde?
ILLUSTRASJONSBILDE: Hvor lenge skal en veivaksling holde?

Motorhavari på en fem år gammel motor

Det er mot forhandleren av båten kravet må rettes, ikke bruktbåtselgeren.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2017 kjøpte vi en bruktbåt fra 2015 av en privatperson. Dessverre fikk vi nylig motorhavari etter cirka 500 gangtimer, og det skyldtes brudd på en veivaksling. Reparasjonen vil koste nærmere 100 000 kroner. Hvorfor dette skjedde har ingen noen god forklaring på, men verkstedet sier at «dette ikke skal skje». Vi mener derfor dette er en produksjonsfeil som har ligget latent. Vi mener at veivakslingen er en del som skal holde mye lenger enn dette. Vi har forelagt saken for en advokat som mener det vil være vanskelig å få medhold i et krav i et slikt tilfelle. Er dette riktig, og hva mener dere?

Svar: Dette reiser flere spørsmål: For det første om dere er innenfor reklamasjonsfristen. For det andre om dette kan anses som en kjøpsrettslig mangel. Kjøp mellom privatpersoner reguleres av kjøpsloven fra 1988, og denne oppstiller en absolutt reklamasjonsfrist på to år. Forutsatt at dere ikke har avtalt noen lengre frist, så utløp denne reklamasjonsfristen høsten 2019.

Reklamasjonsfristen løper fra leveringen, og innebærer at dere etter dette ikke kan rette noe mangelkrav mot selgeren. Overfor privatselgeren vil dere derfor uansett ikke kunne rette noe krav. Dersom denne privatpersonen imidlertid har kjøpt båten av en næringsselger, typisk en forhandler, gjelder det en fem års reklamasjonsfrist for dette kjøpet. Dersom dere er innenfor denne femårsperioden vil din selger kunne rette et krav mot forhandleren, da reklamasjonsfristen i hvert fall ikke vil stenge for dette. Dette kjøpet vil da være regulert av forbrukerkjøpsloven, og du kan eventuelt tre inn i (din) selgers krav mot tidligere salgsledd, og rette et direktekrav mot forhandleren. Men det innebærer naturligvis ikke at dere nødvendigvis vil få medhold i kravet.

Det siste spørsmålet, mangelspørsmålet, beror på om veivakslingen kan sies å ha svart til det din selger hadde «grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper» da han kjøpte båten, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 andre ledd bokstav b.

Holdbarheten til en veivaksel er ikke mitt fagområde, men jeg skulle tro at en fem år gammel veivaksel burde holde cirka 500 gangtimer. Med andre ord at dere ikke har fått den holdbarheten man med rimelighet kunne forvente. Dette må du dokumentere, og da gjerne ved en uttalelse fra sakkyndig hold. I så fall vil forholdet kunne anses som mangelfullt overfor forhandleren.

Juridiske problemer?

SEILmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon.

Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl i Zenit Advokater i samarbeid med SEILmagasinet tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken, hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00.

Henvendelser via båtjuss. no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1200 kroner inkl. mva.

Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.