Varmgangskadet motor

Forsøk på tilbakeholde opplysninger, eller pynte på sannheten, kan slå tilbake på selger ved en brukt­båt­handel. Som å hevde at en motor er «som ny».

Spørsmål: Vi har kjøpt en båt fra 2006 på 34 fot av en privatperson som igjen hadde kjøpt denne av en forhandler. Ved kjøpet ble vi informert om at motoren i båten hadde gått varm for en tidligere eier. Dette skulle imidlertid være fagmessig reparert av verksted, og det var nå «ny motor». Båten skulle nå være i tipp topp stand.

Etter kun noen få timers kjøring dukket det imidlertid opp feilmeldinger. Vi leverte båten til nærmeste marina som da fant flere alvorlige feil som stammet fra varmkjøringen av motoren. Dette var blant annet brent og skadet ledningsnett, hull i luftfilterboksen, løs kompressorclutch og ekspansjonstank har skader etter varmgang. Dette fikk vi reparert for 49 000 kr. Vi har tatt dette opp med forhandleren som solgte båten slik til vår selger. Disse avviser imidlertid ansvar, noe som provoserer oss. Vi mener forhandleren har solgt en båt med alvorlige skjulte feil og bør rydde opp etter seg. Ifølge marinaen som reparerte båten var den farlig å kjøre med. Vi reagerer naturligvis sterkt når vi nå forstår at forhandleren har valgt å la slike brannskadde deler forbli i bruk når de solgte båten som reparert og utbedret. Både vi og vår selger føler oss lurt av forhandleren. Hvem har ansvaret her?

Svar: Båtkjøpet mellom deg og selger reguleres av kjøpsloven og kontrakten. Båten ble solgt som en fagmessig reparert båt, men dette stemmer ikke med det selger har opplyst. Derfor høres dette nokså klart ut som en kjøpsrettslig mangel for uriktige opplysninger.

Selger blir også ansvarlig for opplysninger om vesentlige forhold som han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. I dette tilfellet måtte forhandleren ha vært kjent med at båten ikke var fagmessig reparert, og dette skulle forhandleren naturligvis opplyst om. Dette vil innebære en misligholdt opplysningsplikt. Begge deler vil utgjøre kjøpsrettslige mangler etter kjøpsloven, og i forholdet til forhandleren etter forbrukerkjøpsloven.

Etter dette kan dere kreve erstatning og/eller prisavslag av selger. Dette kan dere i utgangspunktet kreve overfor deres selger, privatpersonen, men det er også mulig å rette et direktekrav mot forhandleren etter kjøpsloven § 84, for så vidt «tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren». Det vil si at i den grad deres selger kan gjøre krav mot forhandleren, kan dere rette samme krav til forhandleren. Privatpersonen dere kjøpte av synes nettopp her å ha et mangelskrav mot forhandleren, som dere kan tre inn i.

Jeg heller derfor mot at forhandleren har ansvar her. Jeg mener dere kan kreve av forhandleren erstatning tilsvarende kostnaden fra verkstedet for å få mangelen rettet. Samtidig vil dere kunne kreve erstatning for tap dere med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av problemene med motoren.

JURIDISKE PROBLEMER?

SEILmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon.

Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl i Zenit Advokater i samarbeid med SEILmagasinet tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken, hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00.

Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1200 kroner inkl. mva.

Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.