Informasjon fra Asker Seilforening

JUNI: Oslofjorden Rundt er en regatta for storbåter som arrangeres sent i år.

Nå er vi i gang i Asker

Calle Andersen • Vi har lagt årsmøtet bak oss med valg av nye medlemmer til styre, kontrollutvalg og valgkomité. I den anledning vil jeg få takke Folker Den Braber som har lagt bak seg to år som første nestleder, Øistein Skyberg med fire år som styremedlem og leder anlegg, Bjørn Ottar Wille med tre år som varamedlem, Eirik Tenningen og Geir Melby for to år i kontrollutvalget og til slutt Audun Gjøstein for tre år i valgkomitéen. Samtlige har gjort en flott innsats og bidratt til kontinuitet i foreningsarbeidet vårt. 

Nå er gamle og nye «koster» i gang, og følgende er med videre, noen gjenvalgt og noen nye. Vi ønsker Geir Melby velkommen tilbake som første nestleder etter to år i kontrollutvalget. Geir blir en god støttespiller på økonomisiden. Sue Penty (ny) er en erfaren seiler som vil kunne bidra godt inn i det sportslige, og Jostein Houmstuen (ny) blir en god link til gjengen på Børsholmen. Ny i kontrollutvalget er Bjørn Ottar Wille, og Albert Roll ble gjenvalgt. Carl Hjalmar Knap ønsker vi velkommen som ny i valgkomitéen. 

LEDER: Calle Andersen i Asker Seilforening.

Asker Seilforening har flere tradisjonelle arrangementer, som Oslofjorden Rundt og AskerOptimisten. Vi har normalt avviklet alt fra ett til tre NM gjennom sesongen. I år skal vi arrangere tre NM og videreutvikle Asker Rundt.

Har du lyst til å bidra på ett eller flere arrangementer, være med på land eller vann, bidra til gode opplevelser, innfri store forventninger fra seilere og foresatte, gi glede og selv oppleve mestringsfølelse ved å gi noe gjennom samarbeid og skape gode minner? Vær velkommen og ta en prat med en av oss, eller sen en melding på leder@askerseil.no 

Aktiviteter 2024

26. mars: Medlemsmøte, tema: Vårpussen. 

20. april: De store båtene sjøsettes.

27. - 28. april: Sesongåpning for jolleseilere

30. april: Medlemsmøte

31. mai - 2. juni: NM halvtonn

7 - 8. juni: Oslofjorden Rundt for storbåter

9. juni: Åpen Dag/Åpen båt på Tangen for alle

21 - 23. juni: Para ski & seil

Uke 26, 27, 31, 32, 33: Sjøsprøyt

16 - 18. august: NM Finnjolle

17. august: Asker Rundt for doublehanded, singlehanded og egen regatta for turseilere. 

24. - 25. august: Asker­Optimisten 

For de som ikke har meldt seg på sommerens kurs og aktiviteter så er det bare å gå inn på våre hjemmesider, www.askerseil.no. Følg også med på Facebook eller Instagram. 

Ny strategiplan

Calle Andersen • Nå er tiden inne for å legge planer for de neste fire årene. Dette er et arbeid hvor alle skal med. Tanker, ideer, erfaringer og nybrott skal være med på å forme perioden. Hva blir visjonen for de neste fire år? Hvilke mål skal vi sette oss, og hvilke verdier ønsker vi å dele med hverandre og gi nye medlemmer?

Valgkomiteens innstilling til styret for 2024-2025

LederCalle AndersenIkke på valg
Nestleder 1Geir MelbyValgt for to år
Nestleder 2Eli WiborgIkke på valg
StyremedlemOle Fredrik MellebyIkke på valg
StyremedlemSue PentyValgt for to år
StyremedlemPetter MowinckelIkke på valg
StyremedlemJeanette ArntzenIkke på valg
VaramedlemJostein HoumstuenValgt for ett år
VaramedlemAlexandra AmaralValgt for ett år

Styret har følgende forslag til valgkomité. Valgkomitéens medlemmer selv leder.

Carl Hjalmar KnapForeslås valgt for tre år.
Kristian CarlstedtValgt 2022 for tre år
Marte BjerkåsholmenValgt 2022 for tre år

Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomite 2023 - 2024:

Steinar WillassenIkke på valgvalgt 2023 - 2025
Rune StrømqvistIkke på valgvalgt 2023 - 2025
Bjørn Ottar WilleValg for to årtil 2026
Albert RollGjenvalg for to årtil 2026

Kontrollutvalgets medlemmer velger selv leder og nestleder.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.