Norges Seilforbund

NCene fastsatt
NCene fastsatt

NCene fastsatt

Fire NC-arrangører valgt ut av 10 søknader.

Publisert Sist oppdatert

(Norges Seilforbund): Klasseklubbene fikk inn 10 gode søknader om å arrangere Norges Cup for jolleklassene i 2015. Klasseklubbene har i fellesskap kommet frem til følgende fordeling:

NC 1 – 25.–26. april. Tønsberg

NC 2 – 02.–03. mai. Bergen/Hjellestad

NC 3 – 30.–31. mai. Moss

NC 4 – 06. – 07. september. Asker: Brett, 29er, Feva, Bærum: Laser, E-jolle, Zoom

NC 5 – 13.–14. september. kun Optimist – sted blir offentliggjort iløpet av inneværende uke.

Klasseklubbene og NSF takker alle foreningene som søkte NC’er for flotte søknader og engasjementet rundt disse seilarrangementene De foreningene som ikke fikk tildelt NC’er for kommende sesong, oppfordres til å bruke sitt engasjement på arrangemneter på region, krets eller lokalt plan. Det bør absolutt være plass til gode, mer lokale, seilarrangementer hvor man også står mer fritt når det gjelder rammene for arrangementet.