SEILNORGE – NESODDEN SEILFORENING:

Seiling – et tilbud til alle

Norges Idrettsforbund er i økende grad bekymret for rekrutteringen til idretts-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Spesielt stort er frafallet blant tenåringer, som blir mer interessert i venner og sosiale aktiviteter enn å bruke tid på prestasjonsjag og tidlig spesialisering som ofte preger deltagelse i konkurranseidrett.

Denne bekymringen er ikke ny. Den var grunnlaget for barneidrettsbestemmelsene som ble foreslått allerede på midten av 1970-tallet.

Allsidig bevegelseserfaring, gode opplevelser og sosialt fellesskap var, ifølge disse bestemmelsene, det som skulle sikre både rekruttering til konkurranseidrett og gode vaner for fysisk aktivitet for alle.

Status i dag er at tenåringenes frafall fra idretten er økende. I tillegg er det et økende antall barn og unge som ikke har økonomi eller av andre grunner ikke kan delta i organisert idrett. Denne gruppen er det samfunnsmessig svært viktig å favne, og vi som idrettsforening har et særskilt ansvar for dette. Vi har forutsetninger for å gi alle ungdommer trygge og gode sosiale rammer hvor det å skape helsemessig gode vaner er primært.

Vi i Nesodden Seilforening vil i 2019 satse på å utvikle et tilbud som kan favne flere i nært samarbeid med kommunen, andre idretter og foreninger.