Informasjon fra Nesodden Seilforening

Reisebrev fra El Balis

Den 27.12 forlot vi kalde Norge og dro til varmere strøk, nærmere sagt byen El Balis i Spania. Her tilbrakte vi de neste 12 dagene, sammen med 7 tyske og 2 finske lag. Det ble veldig mye fartstrening, som vi fikk skikkelig godt utbytte av, siden bølgene man får i Middelhavet er helt ulikt det vi får i mesteparten av Norge. Vinden var veldig variert, både onshore og offshore, med styrke fra 0-20 knop. De dagene hvor det ikke var vind ble brukt til måling og fiksing av utstyr.

Det neste på programmet vårt nå er treningssamling på Gran Canaria med NTG den 4. februar, hvor vi etterpå drar direkte til El Balis for sesongens første europacup som starter den 17. februar. Etter europacupen blir vi igjen i Spania til den 27. februar, før vi drar hjem igjen til Norge.

Balder Støen og Emil Forslund

Reisebrev fra ILCA-camp i Bahrain

Andre juledag dro en gjeng med seilere ned til Bahrain for å seile. Det var en lang flytur med mellomlanding i Tyrkia før vi kom frem. Neste morgen startet campen. Vi fikk charterbåter, og begynte å rigge opp. De lokale seilerne var med oss på øktene, så vi var en god gjeng. det var veldig bra vind hver eneste dag vi var der. Det var varmt i luften, men overraskende nok var vannet veldig kaldt.

Vi hadde to veldig gode trenere, begge har vært med i OL. Trenerne var Peer Moberg og Youssef Akrout.

Det var en økt hver dag, og den økten var fokuset høyt hele tiden. Etter seilingen hadde vi en ganske lang debrief, før vi kjørte tilbake til hotellet. Dagene gikk stort sett bare på seiling, så vi hadde ikke så mye tid og mulighet for å gjøre andre ting da vi kom hjem til hotellet.

Jacuzzi på hotellet ble brukt mye etter seling, men utover det gjorde vi ikke så mye annet enn å spise middag og være sammen på hotellrommene.

Jeg har lært masse, og det var en veldig morsom og spennende opplevelse. Resier gjerne tilbake!

Vetle Støen

Årets storbåt-program

Vi i Storbåt planlegger for vår lokale onsdagsregatta «Steilene Rundt», med oppstart 4. mai og med treningsregatta 27. april, og håper å se flere nye båter på startstreken.

Som en opptrapping til seilsesongen, planlegger vi et medlemstreff 20. april med overrekkelse av «Langtursrattet 2022». Det er en pris for langtursseiling. Formålet med prisen er å markere og hedre foreningens medlemmer som kommer seg ut på langtur. Prisen er et vakkert treratt som har tilhørt skuta Gangerolf II.

Det blir foredrag fra turen, som vi tror vil gi inspirasjon inn i en ny seilsesong.

Tradisjonen tro planlegger vi for den tradisjonsrike «North Sails Nesodden Høstcup» på Steilene 24.-25. september.

Det vil bli påmelding til følgende klasser:

• NOR Rating distanseseilaser

• Baneseilaser for NOR Rating

• NOR Rating Shorthanded distanseseilaser

• Baneseilaser for klassebåter (minst 5 båter i hver klasse)

Vi håper at vi denne gang kan invitere til seilerfest i Kystkultursalen på lørdag kveld, med god mat og sosial omgang med seilervenner.

God vår!

Innetrening i vinter

Vi har som alle år, innetrening gjennom vinteren for å opprettholde miljøet blant våre yngste jolle-seilere. Våre seiltrenere bytter på å være trenere gjennom vinteren. Barna holder seg fysisk aktive med sal-trening og svømming. Vi har hatt 10 deltakere gjennom denne vinteren. Aktivitetene gjennomføres annen hver gang i basseng og gymsal og består av innebandy, danskstilkball, vannpolo, mørkegjemsel og frilek.

Aktiv tid

«Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!»

Frivilligheten er bærebjelken i den organiserte idretten og Frivillighetens år er en hyllest til alle som bidrar til å sørge for at barn og unge får delta i sosiale og helsefremmende aktiviteter som både gir glede og viktige ferdigheter.

Dessverre har ikke alle anledning til å delta i det fellesskap frivillig idrett er. Det kan være både økonomiske og andre grunner til dette. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, har publisert en studie med tittelen «Hvordan jobber frivillige organisasjoner med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter?» Her fremgår det at idrettslagenes økonomi er en av de fremste barrierene for å få til en ønsket integrasjon. De som lykkes best er de organisasjoner som har et nært forhold til sin kommune. Nesodden Seilforening har et sterkt ønske om å skape et enda mer inkluderende tilbud enn det vi allerede har. Før pandemien var vi i god dialog med kommunen, en dialog vi ønsker å ta opp igjen. Integrering er en prioritert aktivitet hos oss.

Ikke alle nyinnflyttede Nesoddinger er klar over hvilken perle Steilene er. Det er mye som kommer til å skje på Steilene fremover etter hvert som samarbeidet med Oslofjordens Friluftsråd, kommunene, Kystlaget og oss utvikler seg. Sjekk «Steilene.info» og lik og del.

Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.