Informasjon fra Nesodden Seilforening

Havna vår må fornyes

Det er nå 37 år siden havna vår på Steilene ble etablert. Det har vært utført løpende og planmessig vedlikehold hele tiden siden. Arbeidet har medlemmene gjort på dugnad, og det er lagt ned mange tusen arbeidstimer.

Øyvind Degnes • Det eneste vi ikke klarer å vedlikeholde er selve betongelementene. Disse begynner nå å bli utslitt, og tiden er derfor inne til å planlegge en utskifting. Dette er et stort økonomisk løft for en liten forening. Vi planlegger å skifte ut alle flytebryggene, totalt 130 meter og er avhengig av støtte fra stiftelser og tildeling av spillemidler for å få budsjettet på plass. Gleden var derfor stor da vi nylig fikk beskjed om en tildeling på 800 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB! Dette gir prosjektet en god start, så nå har vi mulighet til å gjennomføre rehabiliteringen en gang i 2024.

Foreningen må bidra med en ganske stor egenandel. Vi håper derfor at havna fylles godt opp med båter denne sesongen, både gjestebåter og de som leier fast plass. Vi trenger inntektene til alle våre aktiviteter for barn og unge, og til å holde anlegget på Steilene i god stand slik at medlemmer og gjester kan ferdes trygt.

Kjære medlemmer og andre interesserte

Det er godt å se at vi er godt i gang med sesongen og planer for sommeren 2023.

Alle våre frivillige fortsetter å gjøre en fantastisk innsats. Jollegruppa startet treningen tidlig før påske, og er godt i gang med regattasesongen. De populære sommerleirukene på Steilene, arrangert av Waka Waka, er det fortsatt mulig for nye å melde seg på.

Havnagruppa har oppgradert og klargjort havna for en travel gjestesesong. Det har kommet fem nye leietagere med seilbåt i havna, disse håper vi vil bidra til at det blir flere på startstreken i vår uformelle onsdagsregatta, Steilene rundt.

Ved siden av Steilene rundt, er Storbåtgruppa klar å trå til med seilkurs og mentorordning for å bidra til bedre seilopplevelser. Jeg vil også oppfordre alle til å være imøtekommende når regattakomiteen for Høstcupen 23. - 24. september kontakter dere til oppgaver for gjennomføring av nok en suksessfull cup.

Det er ny giv i Klubbhusutvalget, med ny leder av året. Klubbhuset skinner nå også innvendig. En skikkelig nedvask er gjennomført, og reviderte rutiner for vertskap og kiosk er etablert. Til og med et nytt vaffeljern er innkjøpt – et med store hjerter. Vi og gjestene kan glede seg til den spesielt gode Steilene-vaffelen, slik vi kjente den fra 1980- og 90-tallet.

Til slutt vil jeg oppfordre til å bistå med å ta kiosk- og vertskapsvakter, slik at våre gjester kan oppleve en kontinuitet av hyggelig, god velkomst når de besøker oss og Steilene.

Riktig god sommer - og velkommen til Steilene!

Cato Zahl Pedersen,

leder

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.