Informasjon fra Nesodden Seilforening

Førsteplass til «Vindfang»

Steilene Rundt/onsdagsregatta er ferdig seilt for året og ga en førsteplass til «Vindfang». Gratulerer!

Det ble en fin avslutning i klubbhuset med fiskesuppe, øl, premieutdeling og gode historier. Etter gode tilbakemeldinger blant 82 påmeldte båter og 368 seilere kan Nesodden Seilforening være stolt over at North Sails Høstcup og NM ORCi ble ganske godt gjennomført.

Dette takket være kjempeinnsats fra de få frivillige i land og til sjøs, de som sto på for å gi en fin, helhetlig opplevelse for alle seilerne. Tusen takk til alle! Det var gøy, og ga mersmak for de neste årene til å arrangere NM.

Det fikk også oss til å tenke på kompetanseoverføring og opplæring av neste generasjon. For hvem skal være dommere, bøyebåtmannskap, start- og målbåtmannskap, eller bemanne regattakontoret når de «eldste» skal gi seg om et par år og man ønsker å ha et profesjonelt arrangement?

Det ligger et ansvar i å skape engasjement hos de yngste og få til et fellesskap på tvers av alder og erfaringer. Det blir arrangert begynnerseilkurs for voksne om våren, om det er nok påmeldte. Følg med på Facebook!

Aktiv sesong for Nesodden

Vi kan se tilbake på en sesong med stor aktivitet i alle grupper. Som i fjor har besøket i gjestehavna i år vært noe under normalt, dette grunnet relativt dårlig sommervær for bading og soling.

Derimot har det vært nok vind for våre jolleseilere. Vi har også vind i seilene med godt driv i jollemiljøet, hvor også rekrutteringen har vært bra. Det lover godt for foreningens fremtid som en aktiv seilforening, spesielt for barn og unge. Ungdommen tar ansvar! Vi kan glede oss over deres iver etter å trene de yngre, og også interessen for å utvikle seg via trenerkurs. Vi er også godt representert på jolleregattabanene. En godt drevet jollegruppe med ivrige foreldre skaper grunnlag for lystbetont deltagelse.

Seilsesongen ble behørig avsluttet på tradisjonelt vis med North Sails Nesodden Høstcup med innlagt NM ORCi i september, og havnedugnad og jolledugnad i oktober.

North Sails Nesodden Høstcup 2023, med innlagt NM ORCi gikk av stabelen 23. - 24. september med over 80 båter påmeldt, herav 29 NM deltagere. Den tradisjonelle seilerfesten i Teglstensbygningen talte rundt 120 deltagere som koste seg med fiskesuppe og godt drikke. Det går en kule varmt for våre 30 frivillige medlemmer som skal sørge for stort og smått for et vellykket arrangement.

Det er lenge siden Nesodden Seilforening har arrangert en jolleregatta. Det ønsker vi å gjøre noe med. Med et jollearrangement på vårparten ønsker vi å invitere nye jolleforeldre inn i foreningens virksomhet. Et regattaarrangement skal løse mange oppgaver på land og på vann. Vi trenger flere som blir med. Regattasjefer og erfarne regattamannskaper vokser ikke på trær. Vi ser en god mulighet nå for å inspirere jollegruppa til å utvikle arrangører på vannet ved at våre mer drevne arrangører bidrar inn i jolleregattaen. Dernest kan vi stå sammen, med flere fra jollemiljøet som kan bidra i nok en suksessfull Høstcup-regatta. Dette mener vi er en vinn-vinn situasjon som sikrer vår fremtid som en aktiv forening.

Vi vil ønske havnegjester, regattaseilere, besøkende til Steilene og våre medlemmer en fin høst og vinter. Så sees vi oppladet for ny sesong våren 2024. 

Cato Zahl Pedersen, leder

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

.