NORGES SEILFORBUND:

UTDANNING: NSF ønsker kontakter rundt om i seilforeninger og kretser som de kan videreformidle førstehånds informasjon om utdanning og rekruttering.
UTDANNING: NSF ønsker kontakter rundt om i seilforeninger og kretser som de kan videreformidle førstehånds informasjon om utdanning og rekruttering.

Kontaktpersoner søkes i foreningene

– Vi ønsker oss to navn i hver seilforening og krets. En som kan være vår kontakt når det gjelder utdanning, og en som vi kan holde kontakt med når det gjelder rekruttering.

Publisert Sist oppdatert

Ordene kommer fra Per Christian Bordal, seilforbundets generalsekretær.

– Vi ønsker å bedre kommunikasjonen vår med foreningene og kretsene på dette området, og ved å ha noen reelle personer å sende informasjonen til, tror vi at vi på denne måten vil kunne gjøre kommunikasjonen mer målrettet.

– Problemet er, sier Bordal, – at mange foreninger og kretser har en generell e-post-adresse, men den som mottar e-poster fra forbundet på denne e-post-adressen, vet ikke alltid hvem den skal videresendes til.

Bordal oppfordrer derfor til at navn og kontaktinformasjon på personer i foreningene som har ansvaret for utdanning og rekruttering, sendes ham, slik at kommunikasjonen fra NSF blir mer treffsikker.

– Alle foreningene har behov for å utdanne folk som trenere, arrangører, dommere, målere og til forebyggende sikkerhetsarbeid, og NSF har et omfattende utdanningstilbud på disse områdene, men vi føler at vi har problemer med å nå de personene vi ønsker å få med på kursene og som har lyst til å delta.

– Dette kan vi bøte dersom alle foreningene og kretsene utpekte eller valgte en utdanningskontakt og en rekrutteringskontakt som har oversikt over trenere, arrangører, dommere, målere og sikkerhetskyndige i foreningen eller kretsen, og som sørger for å videresende informasjon til de riktige folkene og dessuten bekjentgjøre det vi sender fra oss, slik at også medlemmer som er interesserte i å begynne på et utdanningsløp, blir informert om tilbudene som kommer.

Opplysninger kan sendes til [email protected].

FRA NORGES SEILFORBUND

Denne artikkelen er innlevert av NSF og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon.