NORGES SEILFORBUND

Dommere vi vil ha flere av

Til tross for stor kursaktivitet har frafallet av aktive dommere på forbundsnivå vært langt større enn rekrutteringen. Seil-Norge trenger dommere.

Publisert Sist oppdatert
RUNE HJERTÅS
RUNE HJERTÅS

Marianne Middelthon og Thomas Kresse er tildelt årets hederspris fra Norges Seilforbund. Marianne har ved sitt mangeårige engasjement satt norsk seilsport på kartet i internasjonal sammenheng, og Thomas har gjennom 40 år bidratt som arrangør og dommer på forbundsnivå og internasjonalt. Det er derfor både riktig og klokt av NSF å markere anerkjennelse og takknemlighet overfor disse to. De er begge representanter for de mange som bidrar til gjennomføring av regattaer og som seilsporten er avhengig av.

[Artikkelen fortsetter under bildet]

Stort behov for dommere

Behovet for mennesker med engasjement i seilsporten er stort, ikke sjelden tilsvarer antall personer i støtteapparatet i et arrangement antall seilere. Det er både i Norge og internasjonalt en utvikling og forsøk med nye grener og formater, for eksempel i seilsportsligaen, banedømming, medal race og direktedømt fleet race. Dette speiler tidsånden med krav til hurtighet slik at det dømmes umiddelbart. Det er få som er tilhengere av utsatt premieutdeling på en søndag ettermiddag. Felles for denne utviklingen er at det stiller nye og økte krav både til arrangører og dommere, samtidig vil seilere som skal hevde seg internasjonalt, være avhengige av å holde et godt nivå. Det er derfor et stort behov for regattasjefer og dommere sertifisert på internasjonalt nivå.

I sum medfører dette at NSF vil øke fokuset på å videreutdanne, beholde og rekruttere nye arrangører og dommere. Det er i de senere årene blitt arrangert flere regattasjefkurs hvert år og blitt sertifisert et betydelig antall arrangører. Hvert år har det vært arrangert forbundsdommerkurs og ellers et betydelig antall banedommerkurs rundt i landet. Match seiling og match-miljøet i Norge er lite, og det er ikke blitt arrangert match-dommerkurs på mange år. NSF har dessuten veldig få nasjonale match-dommere og kun to internasjonale.

Bedre stilt på arrangørsiden

Til tross for stor kursaktivitet har frafallet av aktive dommere på forbundsnivå vært langt større enn rekrutteringen. På arrangørsiden er situasjonen bedre og det er i dag relativt sett flere arrangører på nasjonalt nivå enn dommere. Det å rekruttere og motivere dommere henger nøye sammen med hvordan dommerrollen oppleves. Tidligere hadde dommerrollen kanskje litt status, men de fleste dommere gjør i dag dette som sin dugnad for den lokale klubben uten egentlig å få så mye heder for innsatsen. I dette ligger en utfordring for NSF i å motivere dommere til å stille opp utenfor egen klubb og bidra til at det er mer attraktivt å bli dommer på øverste nivå. Bruk av elektronisk og delvis nettbasert kursmateriell vil være viktig, og her legger NSF nå opp til mer moderne retningslinjer for dommer- og arrangørutdannelsen. Men den aller vanskeligste oppgaven er å skape miljø og fora for engasjerte og dyktige personer. Dette er viktig for å oppnå det nivået seilerne forventer av både regattasjefer og dommere.

Marianne og Thomas har sammen med flere bidratt over mange år til dette, men NSF trenger flere.

HONNØR: Marianne Middelthon og Thomas Kresse ble tildelt NSFs hederspris for sin livslange innsats for norsk seilsport og dommergjerningen i sin særdeleshet. FOTO: Morten Jensen
HONNØR: Marianne Middelthon og Thomas Kresse ble tildelt NSFs hederspris for sin livslange innsats for norsk seilsport og dommergjerningen i sin særdeleshet. FOTO: Morten Jensen