Færderseilasen

Færderseilasen 2022 vil igjen bli gjennomført på ordinært vis, med både Tune-Up i Oslo og after sail i Tønsberg.

Jan Iverin • Det gleder vi oss til. I flere av klassene, og da spesielt i turklassene har det deltatt mange Bavaria-båter de siste 20 årene. I samarbeid med Bavaria Båt Norge og Bavariaklubben vil vi stimulere til deltakelse ved å sette opp en vandrepokal som premie blant Bavaria-seilbåtene.

Vandrepokalen vil selvfølgelig bli ledsaget med noe godt og sprudlende, i tillegg til «ære og berømmelse for skipper og mannskap».

TurGlede

Medlemsundersøkelsen tidligere i vinter viste at de aller fleste bruker båten til turseiling. Vi tenker det da er naturlig å sette opp vandrepokalen i klassen TurGlede. Dette er skikkelig lavterskel regattaseiling, med formål å ha det moro og allikevel få et snev av konkurranse. Klassen seiler uten korrigering av tid og med individuell start innen et gitt tidsrom, men båten får utdelt en tracker som tar tiden. Det er ikke anledning til å bruke flyvende forseil som spinnaker, gennaker eller Code0.

TurGlede-klassen seiler scratch på tid. Det gir fordel til de de største båtene. Bavariaklubben ønsker at alle skal konkurrere på like vilkår, uavhengig om du har en eldre Holiday fra slutten på 90-tallet eller den nyeste C-serien. Siden TurGlede-klassen ikke har krav om rating og målebrev vil styret vil sette opp en omregningstabell basert på erfaringstall. Som grunnlag brukes det måltall fra tilsvarende båter. På denne måten kan vi regne ut korrigert tid, slik at den minste 30-foteren kan konkurrere med den største 57-foteren. Beste korrigerte tid kåres som vinner

Premieutdeling finner sted i Tønsberg. Det gis også trøstepremie til 2. og 3. plass.

Nå er vi igang

Bavariavenner! Med sen påske og godt vær ble det en tidlig start på sesongen for en del.

Men de fleste venter nok med båtpussen til etter påske, og det var mange gode tips å få på det digitale temamøtet om vårklargjøring og på handlekvelden hos Maritim Båtutstyr. Målet for mange er å ha båten klar til himmelfartshelgen og pinsen, som i år forhåpentligvis byr på en forsmak på sommeren.

Klubbens årsmøte ble avholdt digitalt 30. mars. Lone Haldorsen, Jan Trygve Olsen og Jan Rasmussen ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer. Jessica Bergstrand og Hans-Martin Zeil ble takket av. Dette innebærer at styret nå har en god sammensetning av erfarne og nye medlemmer. Det nye styret konstituerer seg selv og fordelingen av oppgaver publiseres på www.bavariaklubben.no.

Avdeling vest hadde sitt lokale årsmøte 31. mars, se eget innlegg.

Når det gjelder klubbaktivitetene fremover viser vi til hjemmesidene. Merk av datoene i kalenderen! Som vanlig sender vi ut informasjon på e-post og Facebook på forhånd.

Vi gleder oss til sommeren og håper å treffe mange på klubbens møter og treff fremover og på fjorden. Og husk å heise klubbvimpelen!

Svenn Erik Forsstrøm, leder i Norsk Bavaria Klubb

Medlemsundersøkelsen

Etter det formelle årsmøtet ble det en kort gjennomgang av den nylig avsluttede medlemsundersøkelsen. Styret er godt fornøyd med at det var kommet inn 135 svar og at hele landet var representert.

Svenn Erik Forsstrøm • Vi skal analysere og presentere resultatene og innspill nærmere, men noen hovedpunkter er:

• Medlemmene er primært turseilere og gjennomgående ganske erfarne.

• Klubbens hovedaktiviteter synes å treffe godt.

• Som de viktigste medlemsfordelene fremkommer tilgang til andres medlemmers erfaring på Facebook, betydningen av være med i et interessenettverk, og digitale temamøter.

• Fysiske medlemsmøter og Bavariatreff scorer litt under hva vi hadde forventet, selv etter at man korrigerer for at disse ikke er tilgjengelig for alle.

På den annen side er det gledelig at en betydelig andel er interessert i Bavariatreff, men en god del av disse sier de vet for lite om arrangementene for å svare. Undersøkelsen blir viktig for styrets planer for videreutvikling av klubben. Takk til alle som har bidratt!

Norsk Bavariaklubb Vest

Endelig kunne vi møtes til fysisk møte igjen. Vi gjennomførte både generalforsamling og temamøte 31 mars, i lånte lokaler i Bergen Seilforening.

Jan Rasmussen • Vi hadde godt fremmøte til dette kombimøtet. 27 medlemmer deltok på generalforsamlingen og temamøtet med tittel Sikkerhet og trivsel ombord. Dette er viktige tema for både skipper, mannskap og gjester og det var en god ide med gruppeoppgaver

Styret i vest hadde kun én utskifting i styret. Noen var ikke på valg og noen tok gjenvalg. Hans-Martin Zeil gikk ut etter flere år i styret, de siste tre som styreleder. Vi takker Hans-Martin for innsatsen. Nytt medlem ble Stein Løland, som vi ønsker velkommen i styret. Det er veldig kjekt og få inn et relativt ferskt medlem.

Styret i Vest er sammensatt slik: Jan Rasmussen, styreleder, Knut Nitter Wie, økonomiansvarlig, Gro van der Meeren, Kristine Lorgen og Stein Løland.

Klubben her i vest ser frem til flere aktiviteter i år. Allerede nå er det planlagt datoer for riggsjekk, Bavariatreff og høstavslutning. Så vil styret jobbe med å få til flere interessante temakvelder

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.