Informasjon fra Norsk Bavaria Klubb

Et forum for læring og deling av kunnskap

Det er imponerende hvor mye erfaring og kunnskaper det er ute blant medlemmene, og som deles villig!

Anders Haugen • Et av viktigste formålene med Bavariaklubben er å være et lavterskel, inkluderende forum for læring og deling av kunnskap. Styrene i øst og vest arbeider aktivt for å legge forholdene best mulig til rette for dette. Da er det er hyggelig å erfare at stadig flere ønsker å være en del av dette forumet og melder seg inn i klubben.

Det er godt fremmøte og stort engasjement på de syv-åtte temamøtene vi arrangerer i året. Møtene sendes også digitalt slik at det er mulig å følge for medlemmer i hele landet. Vi forsøker å variere mellom tekniske temaer og opplevelsestemaer.

Det er veldig god aktivitet hele året på klubbens diskusjonsgrupper på Facebook. Spørsmål og innlegg får gjennomgående konstruktive tilbakemeldinger og svar. Vi oppfordrer til å følge med og legge inn spørsmål og tips.

I fjor lanserte vi også mentorordningen, hvor vi kobler nye Bavaria-eiere som ønsker veiledning med mentorer som ønsker å bistå på frivillig basis.

I økende grad, og med stor suksess, har vi begynt å bruke egne krefter som forelesere på medlemsmøter. Jan Iverin har grundig veiledet oss om vår- og vinterklargjøring. På det siste medlemsmøtet i fjor hadde vi gleden av å høre Jan Trygve Olsen fortelle om sine erfaringer fra turseiling. Han gjennomgikk særlig bruk av rullestorseil, rullegenoa, gennaker, code 0 og modifikasjoner han har gjort for få båten til å fungere best og tryggest mulig for «mann og kone-seiling».

Som klubbmedlem har du fri tilgang til dette nettverket med store kunnskaper om din båt. I tillegg får tilgang på mange andre medlemsfordeler, som for eksempel gunstig abonnement på SEILmagasinet, andre medlemsrabatter og sosiale treff. Er du eier av en Bavaria seilbåt, men ikke medlem av klubben håper vi å se deg!

For mer info og innmelding: www.bavariaklubben.no.

Klar for ny sesong

Vinterens medlemsmøter er gjennomført med bra deltagelse, både fysisk og digitalt. Når dette skrives er det snev av vår i luften og ny seilsesong er på radaren.

Samtidig er det tiden for årsmøter, hvor vi gjør bestikk og setter kursen for den videre utviklingen. Årsmøtet i Norsk Bavaria Klubb ble avholdt 27. mars, årsmøtet i Avdeling vest 15. mars.

Det ligger an til stor grad av kontinuitet ved styrevalgene. Det er en styrke for gjennomføring av aktivitetene. Samtidig er vi opptatt av fornyelse. Jeg vil takke alle tillitsvalgte for bidragene til at klubbskuta er «ship-shape», på stødig kurs og i godt driv!

Klubben har gjennom sine første 25 år bygget opp en solid egenkapital. Dette gir oss trygghet og handlingsrom i planlegging og gjennomføring av de større aktivitetene. I 2023 legger vi opp til å tære noe på reserven for å markere 25-årsjubileet på en behørig måte.

Klubbens aktiviteter fremover er tilpasset årstiden, med fokus på klargjøring av båten og riggsjekk. I vest arrangeres Bavariatreff i pinsehelgen. Bavariatreffet i øst blir på Oscarsborg 1. – 3. september. Følg med på www.bavaria-klubben.no og Facebook.

Jeg vil benytte anledningen til å minne om mentorordningen der vi legger til rette for å koble nye og erfarne Bavaria-eiere. Les mer om ordningen på hjemmesiden.

I år har vi etablert et samarbeide med KNS for å legge forholdene best mulig til rette og motivere Bavaria-seilere til å ta det store skrittet og delta i Færderseilasen.

God båtpuss og sesongstart!

Svenn Erik Forsstrøm, styreleder

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.