Informasjon fra Norsk Bavaria Klubb

Årets treff blir på Oscarsborg

I anledning klubbens 25 årsjubileum ønsker vi å legge opp til et ekstra minnerikt Bavariatreff i år. Etter flere år med Bavariatreffet i ytre Oslofjord returnerer vi til Oscarsborg, en idyllisk havn og spennende destinasjon.

Anders Haugen • De senere årene har treffene samlet nærmere 40 båter og 100 seilere, og vi håper enda flere medlemmer vil melde sin ankomst i jubileumsåret. Tilbringerregatta arrangeres fredag ettermiddag med start henholdsvis vest av Gullholmen og mellom Gåsøya og Høyerholmen. På Oscarsborg samles de som har lyst til en uformell pizzakveld på Kroa fredag kveld. Lørdag 2. september leier klubben inn flere guider som vil lose deltakerne i mindre grupper gjennom Oscarsborgs spennende historie. Deretter begynner bryggeminglingen, med servering av de berømte Bavaria-pølsene samt drikke. Så følger uhøytidelige konkurranser for store og små, med premieutdeling på festmiddagen lørdag kveld.

Klubben sponser arrangementet i stor grad, noe som bidrar til å holde deltakeravgiften på et rimelig nivå. Vi ser frem til et hyggelig treff med båtfaglig kompetansedeling og gode samtaler med gamle og nye seilervenner. Invitasjon med program sendes ut på e-post i juni, men hold av helgen allerede nå.

Nyvalgt styre i Norsk Bavariaklubb

Avdeling Vest velger eget styre i lokalvalg, og leder får automatisk plass i styret. Valgene var i stor grad preget av kontinuitet. Anders Haugen ble takket av som styremedlem. For øvrig var det gjenvalg av styret, valgkomité og revisor. Det nye styret konstituerer seg selv og fordelingen av oppgaver publiseres på www.bavariaklubben.no.

ÅRETS STYRE: Fra venstre; Dag Amble, Karl Erik Stavik, Lone Haldorsen, Jan Iverin, Svenn Erik Forstrøm og Jan Trygve Olsen. Jan Geir Rasmussen (Vest) var ikke til stede.

Sesongen er i godt gang!

Etter en flott, gammeldags vinter er seilsesongen endelig i gang igjen! De fleste er vel ferdige eller i sluttfasen med båtpussen. Mange har også hatt en første tur på fjorden, årets store høydepunkt for oss båtfolk!

Det var mange gode tips å få av Jan Iverin på medlemsmøtet om vårklargjøring og på handlekvelden hos Maritim Båtutstyr, både i øst og vest. Mange benytter dessuten klubbtilbudet om riggsjekk, enten fra profesjonelle eller egensjekk ved lån av lift. Vi minner også om medlemsfordelene medlemmene får hos klubbens samarbeidspartnere.

Klubbens årsmøte ble avholdt digitalt 27. mars. Avdeling Vest hadde sitt lokale årsmøte 15. mars. Årsrapport og regnskap for 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent. I budsjettet er det tatt høyde for markeringer i anledning klubbens 25-årsjubileum. Markeringene vil bli knyttet til de ordinære medlemsaktivitetene.

Sesongen for medlemsmøter innendørs er avsluttet, nå går vi inn i høysesongen for spennende arrangementer og aktiviteter på vannet, både i øst og vest. Informasjon sendes på e-post og SMS og legges ut på hjemmesider og Facebook.

Styremedlemmene legger ned betydelig innsats i planlegging og gjennomføring av de største medlemsaktivitetene, som medlemsmøter og Bavaria-treff. For å supplere og avlaste styremedlemmene, søker vi kontakt med medlemmer som kan tenke seg å bidra. Ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede eller øvrige styremedlemmer dersom du har lyst. Se hjemmesiden for kontaktinformasjon til styrene i øst og vest.

Vi gleder oss til årets seilsesong og håper å møte mange på klubbens treff og på fjorden!

Husk å heise klubbvimpelen!

Svenn Erik Forsstrøm

Mentorordningen fortsetter

Bavariaklubben er til for å hjelpe deg om du er ny seilskipper eller ny Bavaria-eier.

Jan Trygve Olsen • Klubben har en pool med mentorer som har lang erfaring med både seiling og det å være båteier. Og ikke minst: De kjenner Bavaria. Ved å henvende seg til klubben kan vi sette deg i forbindelse med en mentor som kan være med deg i din båt. Sammen går dere gjennom alle funksjoner. Sette seil, reve seil. Starte motor, kjøre ut på spring osv. Bavariavenner hjelper hverandre! Send en epost til klubben på medlem@bavariaklubben.no om hva du ønsker bistand til. Har du lyst til å bli mentor? Send oss noen ord om hvor du bor og hva du kan bidra med. Vi er ikke ute etter de som er supereksperter på alt, men at du har bred erfaring og villig til å dele dette med nye Bavaria-eiere.

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

.