Informasjon fra Norsk Bavaria-klubb Seilforening

Jubileumsåret oppsummert

Bavariaklubben går godt. Det bevises av aktivitet og engasjement fra medlemmene i klubben.

SVENN ERIK FORSSTRØM OG JAN IVERIN • Vi har medlemmer i hele landet, med de største grupperingene naturlig nok rundt Oslo og Bergen. Der teller skokken henholdsvis rundt 440 og 125 medlemmer. Mens mange interesseorganisasjoner opplever nedgang har vi hatt en god vekst i medlemsmassen de senere årene, og i skrivende stund er vi i ferd med å nå 800 medlemmer. 

Bavariaklubben er eneste merkeklubb med egne sider i SEILmagasinet og vi opplever at klubbens størrelse og livskraft gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for leverandører. Økonomien er god.

Medlemsmøtene har et godt spenn av temaer innenfor motorservice, seilteknikk, elektronikk, turmål og navigasjon, med dyktige interne og eksterne foredragsholdere. 

Medlemmenes gode bidrag

En bærebjelke i klubben er stor oppslutning fra medlemmene. Kompetanse og erfaring deles villig på medlemsmøtene, i Facebook-gruppene og gjennom mentorordningen. Det at gruppene kun er for medlemmer gjør at disse blir seriøse, frie for oppgulp og usaklige kommentarer. Da er det heller ikke behov for moderatorer. Ingen spørsmål eller innlegg er for dumme og man kan forvente ærlige og kompetente svar. Aktive, positive og engasjerte medlemmer er en viktig motivasjonsfaktor for oss tillitsvalgte, men også viktig for medlemmene. 

I jubileumsåret opplevde vi i høst rekorddeltakelse på Bavariatreffet i øst og høstfest i vest, med sammen 75 deltakende båter og 185 personer. Dette skjer seg ikke selv. Klubben drives av aktive styremedlemmer på frivillig basis, uten noen form for administrasjon eller kompensasjon.

Tusen takk skal rettes til dagens og tidligere styremedlemmer som alle har bidratt til klubbens utvikling i disse 25 årene. Takk også til alle medlemmer som deltar med engasjement og positivitet. 

Min vurdering er at Bavariaklubb-skuta er i rimelig god stand og i godt sig, på riktig kurs og godt rustet for den videre seilasen. Vi er samtidig veldig bevisst på viktigheten av å justere og fintrimme skuta på den videre ferden.

Bavaria-klubben i godt sig inn mot et nytt år

Sesongen er definitivt over for nesten alle, båten er vinterklargjort og de fleste ligger i dvale på land eller vann. 

Men høsten og vinteren er en fin tid for planlegging av både neste års turer og gjøremål på båten. I klubbsammenheng er det tid for medlemsmøter med ulike, båtrelaterte temaer. Det er også tid for å reflektere over årets sesong og klubbens stilling ved utløpet av jubileumsåret. 

Det var en hyggelig reportasje om Bavaria og klubben i SEILmagasinet 4/23, men det er også på sin plass med noen refleksjoner i denne spaltenSamlet har programmet i øst og vest omfattet ti medlemsmøter med faglige temaer. De fysiske møtene i øst har også vært tilgjengelige digitalt, og vi blir stadig mer komfortable med teknologien. Det har vært seks arrangementer der vi har møttes med båtene, derav tre Bavaria-treff, og to riggsjekker, samt opplegg i forbindelse med Færderseilasen.

Dette er det siste bladet i år og det er på sin plass å takke for en flott sesong. Samtidig ønskes alle en riktig god jul. Vi ser frem til et nytt seilår, og til å treffe mange av dere både fysisk og digitalt på klubbens arrangementer!

Svenn Erik Forsstrøm

Bavariatreffet i Øst

I 2023 ble Bavariatreffet Øst lagt til Oscarsborg Gjestehavn i Drøbaksundet 1. - 3. september. Hovedkonklusjonen er at treffet var veldig vellykket. 

JAN IVERIN • Det ble et stort arrangement med over 50 båter og 130 personer, og vi erfarte at vi nok en gang at arrangementskomiteen var for litt for tynt bemannet. Vi fikk god drahjelp av været, og deltakerne var avslappete og positivt innstilte, men det er masse forberedelser og ting å passe på for at et så stort arrangement skal gå knirkefritt. Tilbringerregattaene ble som vanlig preget av lett vind, men hadde god oppslutning og ble bra gjennomført. Tilfeldighetene ble avgjørende da vinnere skulle kåres siden ingen nådde mållinjen. Oppgitte koordinater var det så-som-så med, og det kan være lurt å bruke vinteren på å oppfriske navigasjonskompetansen i kart.

Vi fikk overveldende positive tilbakemeldinger på guidene under omvisningen på festningsanlegget, og bryggeminglingen med servering fredag var trivelig. Quizen med bruk av Kahoot ble veldig vellykket. Nøkkelen var å få spørsmålene opp på mobilen, og det ble heldigvis løst, med knappest mulig margin. Den uformelle tekniske seansen på søndag formiddag fungerte bra, med mange interesserte.

Litt matkluss

Som alltid, skjer det dessverre ting utenfor vår kontroll. Særlig var Havnekroa en skuffelse siden de gikk tom for pizza tidlig på fredagskvelden. Tapas-middagen på lørdagen var god, men det var manglende kapasitet på servering fra kjøkkenet, og mange måtte vente lenge på mat. Dette medførte noe ujevn fordeling av mat og drikke.

Havnen fungerte ellers greit. Det var vann og strøm til alle og gode fortøyningsmuligheter der de fleste fikk lagt til med hekken inn. De største båtene lå longside. Det var rolige bølgeforhold men vi fikk påpakning fra havnevertene om noe bråk på natten. Dette får vi ta med oss under evalueringen.

Styret takker arrangementskomiteen for en fantastisk innsats.

Handlekveld på Maritim

Bavariaklubben har et godt samarbeid med Maritim Slependen. De holder åpent eksklusivt for Bavariaklubbens medlemmer kl 19-21 med gode rabatter på nesten hele sortimentet. 

JAN IVERIN • Dette tilbudet blir stadig mer populært for medlemmer tilhørende Oslo-regionen. Også i år hadde vi lagt handlekvelden to dager etter medlemsmøtet, som omhandlet vinterklargjøring før opplag. Der fikk medlemmene tips om hva som trengs å kjøpes inn for vinterkonservering, vedlikehold og tips til prosjekter gjennom vinteren. Tradisjonen tro serverte styret de populære pølsene og noe Twist attåt. Da ble det også tid til litt båtprat. Butikken var fornøyd, medlemmene var fornøyde, og da er styret også fornøyd.

.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

.

.