Informasjon fra Norsk Bavaria klubb

MENTOR: Jan Trygve Olsen er en av Bavaria-seilerne som hjelper ande Bavaria seilere.

Bavaria-seilere hjelper Bavaria-seilere

Norsk Bavaria klubb fortsetter med mentorordningen denne sesongen.

Jan Trygve Olsen • Bavariaklubben lanserte en mentorordning på forsommeren 2022, der prinsippet er at Bavaria-eiere hjelper hverandre. De som ønsker veiledning, samt de som ønsker å bistå nye eiere kan sende e-post til klubben på medlem@bavariaklubben.no, som koordinerer tilbud og etterspørsel.

Vi har ti mentorer fordelt over landet, flest på Østlandet. Bergensavdelingen koordinerer fra Lindesnes og nordover. Når vi mottar ønske i et distrikt videresendes e-posten til medlemmer i samme postnummer-område, og stort sett har vi raskt matchet noviser og mentorer. Man får raskere svar om man spør hvordan skifter jeg olje enn kan noen skifte olje for meg … Ordningen er et løpende tiltak, så det er bare å ta kontakt.

Mentoren har du kontakt med gjennom sesongen, og sender du spørsmål får du svar. Mange har for eksempel spørsmål om rulleseil. Jeg er en ivrig selger av prinsippet rull ikke ut mer enn du trenger. Går båten i skrogfart gir mer seilareal bare mer krengning og mindre komfort. Andre har spørsmål av mer teknisk art. 

Seilkurs og teknisk bistand kan man avtale direkte. Jeg ble invitert med på tur fra Stokmarknes til Ørland. Ny eier høstet mange nyttige erfaringer på veien, jeg fikk en flott tur. Spørsmålene tar vi med oss til medlemsmøtene som går september – april.

Årsmøte 2024

Styret i Norsk Bavaria Klubb • Årsmøtet 2024 ble avholdt 5. mars på KNS’ lokaler på Huk Aveny, med mulighet for å delta digitalt. Til sammen var 46 stemmeberettigede med. 

Det var en uspennende men interessant agenda med beretning, regnskap, budsjett og valg. Årsmøtet stilte seg enstemmig bak styrets arbeid. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og sikret både fornyelse og kontinuitet. På første styremøte vil styret konstituere seg selv.

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

.