Informasjon fra Norsk Bavaria klubb

Vil du være med på rundtur i Skagerrak i juni?

Komfort og sikkerhet settes først under turen arrangert av Bavaria-klubben. 

Jan Trygve Olsen • Undertegnede planlegger en rundtur i Skagerak med vår Bavaria 36 ac på forsommeren. Det hadde vært gøy om noen medseilere slo følge. Vi blir trolig to om bord. Bavariaklubben støtter initiativet ettersom jeg også er mentor for nye seilere.

Her kan man få tre ting på én gang: For det første så får man anledning til å seile med andre uten at det noe regattapreg. Komfort og sikkerhet settes først. For det andre så kan man får tryggheten det er å seile flere sammen over åpne havstrekninger. Og for det tredje gir jeg råd og tips underveis slik at alle føler trygghet og glede ved å seile.

Foreløpig er planen å legge av gårde fra hjemmehavn i indre Oslofjord søndag 9. juni og overnatte i Drøbak-området. Så blir det noen dagsetapper nedover Vestfold, Telemark og Agder, avhengig av vær. Vi følger med på været og drar over til rundt Skagen 13. - 15. juni. Da får vi helgen i Skagen. Eventuelt går vi Limfjorden vest-øst om det er vær og stemning for det. Deretter Lesø, oppover Bohuslän og en tur innom Väderöarna om mulig. Vi er hjemme igjen 20. – 21. juni, i god tid klar før St. Hans.

Jeg gleder meg til å kunne velge og vrake mellom gode båtplasser i juni og slippe fellesferie-stresset. Det er gøy å seile noen timer i frisk vind når man vet at det er plass i neste havn!

Jeg antar turen passer best for de som er fleksible på tid, og det er mulig «hoppe av eller på» underveis. Det er ekstra trygghet med følge på de åpne strekkene. Kryssingen over til Skagen er vel 80 nautiske mil på åpent hav og medfører at man seiler gjennom natten for å runde revet i dagslys. RS-medlemskap og sikkerhetsutstyr etter Skagen Race-regler dekker vel det meste. Vi utveksler erfaringer før turen og underveis (utstyr, ankring, navigering, vær-routing), uten at dette blir et offshore seilkurs. 

Er du/dere interessert i å slå følge hele veien - eller noen dager - finner du kontaktdata på klubbens hjemmeside. Om du er fersk båteier og har lyst til å seile som mannskap før du tar egen båt over Skagerrak så send noen ord, så ser vi hva vi får til.

.

Snart ny sesong!

Dagene er betydelig lengere og solen varmer. Vårpuss og sesongåpning er rett rundt hjørnet, vi går inn i en fin tid! 

Før ny sesong er det tid for å gjøre opp bestikk, legge premissene og sette sammen mannskapet for neste legg. Klubbens årsmøter var 5. mars, samt 13. mars i avdeling vest. For en oppsummering av fjoråret vises til styrets årsberetning og regnskap. Kortversjonen er at det har vært et aktivt jubileumsår og fin oppslutning om arrangementene. Økonomien er god og det er hyggelig å konstatere at veksten fortsetter jevnt og trutt, med vel 50 medlemmer i året. I fjor passerte vi 800 medlemmer. Jeg vil takke alle tillitsvalgte for stor innsats og amarbeid i året vi har lagt bak oss.

Årets valg innebærer stor grad av kontinuitet blant mannskapet. Det er en styrke for driften av klubben. Samtidig er det viktig og gledelig med noe fornyelse. Vi takker av Lone Haldorsen og ønsker velkommen til to nye. Konstituering av styret var ikke klar ved bladets deadline, for dette, samt informasjon om styret i vest og andre tillitsvalgte viser vi til klubbens hjemmesider.

Klubbens nærmeste aktiviteter er tilpasset årstiden, med vekt på klargjøring og sjekk av båten. Vi vil i den sammenhengen minne om klubbens samarbeidspartnere og medlemstilbudene som det kan være fordelaktig å benytte seg av. Se hjemmesiden for oversikt og tidvise annonser.

I vest innvies seilsesongen med Bavaria-treff i mai. Nytt innslag i programmet i øst blir flotilje-seilas til Skagen i juni, se egen tekst om dette. Ellers vil vi minne om mentorordningen, se også her egen tekst. Vi informerer løpende om klubbprogrammet på www.bavariaklubben.no og via Facebook, så følg med. Vi ses snart på fjorden!

Leder, Svenn Erik Forsstrøm

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.

.