Norges Seilforbund

– Treneren må se hele seileren

– En trener skal ikke bare kunne lære sine utøvere det tekniske, de må kunne se hele seileren som person og hvilke behov hver enkelt seiler har for å utvikle seg.

Publisert Sist oppdatert
IENS LUDVIG HØST: 250 trenere er utdannet av Iens Ludvig Høst etter nye prinsipper som treningsutvalget i NSF har utviklet.
IENS LUDVIG HØST: 250 trenere er utdannet av Iens Ludvig Høst etter nye prinsipper som treningsutvalget i NSF har utviklet.

Dette sier Iens Ludvig Høst, mannnen og treneren som har gått i bresjen sammen med treningsutvalget i NSF for å endre den norske seiltrenerutdannelsen. Endringene har funnet sted i de fire siste årene, og han har selv stått for samtlige kurs på alle nivåer hvor seiltrenere er blitt utdannet i Norge i disse årene.

– Det er først og fremst blitt slik for at vi skulle etablere en ensartet standard på denne utdannelsen, sier Høst.

Det betyr at over 250 trenere har fått sin utdannelse av Iens Ludvig Høst siden 2015.

Fire nivåer

I Norges Seilforbunds trenersystem er det fire nivåer av trenere: Assistent-trener og trener 1, 2 og 3. Tidligere var trenerutdannelsen i all hovedsak giret inn på å skape trenere som kunne tilføre seilerne teknisk kunnskap; kunnskap som skulle gjøre dem bedre til å trimme, til å kunne beherske båten, starte, jibbe, slå og så videre.

– Nå har vi lagt opp til en utdannelse der vi gir dem mer kunnskap om det å kunne utvikle treningsmiljøet og se den enkelte seileren som menneske. Det er blitt mer fokus på individ og helhet, og ikke bare på det seiltekniske. Dette er i tråd med idrettsforbundets opplegg som de kaller «trenerløypa».

Viktig rolle

Iens Ludvig Høst ønsker at trenerne i langt større grad skal bli brukt av seilforeningene enn tilfellet er i dag, han ønsker at de skal spille en viktig rolle i seil-Norge; at det å bli trener for noen også skal kunne bli en karrierevei.

– Mange seilforeninger bør ha en halv- eller heldagsansatt hovedtrener, mener han.

En hovedtrener har som en viktig rolle ved siden av å praktisere som trener selv, å jobbe med å utvikle det sosiale miljøet og fellesskapet blant både seilere og foreldre i foreningen, slik at hele gruppen blir en sterk enhet. Gode trenere som klarer dette, mener Høst bidrar sterkt til at frafallet blant ungdom reduseres. Gode trenere vil tvert imot kunne skape flere seilere og større miljøer.

Vil bli bedre

En dansk undersøkelse viser at den viktigste grunnen til at ungdom trekkes til en idrett, er at de ønsker å bli bedre. Hele 40 prosent uttrykker dette.

– Jeg mener at en viktig oppgave for treneren er å legge til rette for at alle seilerne i gruppen skal bli bedre i det de holder på med – hver på sitt individuelle nivå.

Dessuten mener Høst det er trenerens ansvar at det er morsomt å trene. Og da ikke nødvendigvis i en slik betydning at gruppen skal seile til en havn og kjøpe is, men at treningen skal være spennende, variert og alternativ, for eksempel når det ikke er vind.

– Jeg skulle ønske at alle foreningene hadde en klatrevegg med sikring på gavlen av klubbhuset og et balansetau som for eksempel kan spennes opp mellom to utriggere i havnen. Disse apparatene kan man legge inn i spennende stafetter eller lignende. Da trener seilerne på elementer de vil ha glede av ute på sjøen. Jeg tror det er viktig at vi tenker mye bredere enn vi har gjort til nå. Dessuten mener jeg det tradisjonelt og generelt er blitt lagt altfor liten vekt på fysisk trening for seilere.

Assistent-trener

Den norske trenerstigen starter med «tittelen» assistenttrener.

– Dette er et lavterskel og eksamenfritt innstegskurs. Kurset er i stor grad beregnet på foreldre slik at de skal forstå og kunne noe om seiling og hva som venter barna deres som har startet på seiltreningen. Det er på 16 timer over to dager og gir en grunnleggende innføring i seiling, i barneidrettens verdigrunnlag og det har noen tekniske og praktiske elementer slik at de kan hjelpe til. Ikke minst handler kurset om sikkerhet, forteller Høst.

Trener 1

En Trener 1 er det man kan kalle en ansvarlig klubbtrener for barn og ungdom. Deres hovedfokus skal være breddeseiling og en tilnærming til regattaseiling. Kurset går over tre dager og det kreves 45 timers praksis i egen forening for å bli Trener 1.

– Det er mange unge som tar dette kurset, og det er viktig å lære dem til å takle og skjønne hvordan de skal ta imot barna og kommunisere med de voksne på en måte som gjør mor trygg og far tilfreds med progresjonen til barnet, som jo er det kjæreste de har.

Trener 2

For en Trener 2 blir konkurranseelementet i treningen sterkere, men treneren skal fortsatt og ikke minst ha et ansvar for utviklingen av miljøet i ungdomsgruppen.

– 12–14 år er aldersgruppen disse trenerne har, og det er en viktig og utfordrende oppgave å jobbe med disse seilerne igjennom pubertetsalderen deres. En god miljøutvikling på dette alderstrinnet og det å kunne gi hver enkelt utøver den utviklingsutfordringen de trenger og vil ha, er kjempeviktig for ungdommenes videre karriere og forholdet de senere vil ha til seiling, mener Høst.

75 timers praksis kreves for å kunne bli Trener 2.

Trener 3

Er du Trener 3, er du trener på elitenivå.

– Dette kurset kommer om kort tid, men jeg tror ikke vi kommer til å utdanne mer enn tre-fire trenere i året på dette nivået, sier Iens Ludvig Høst.