Norges Seilforbund

Norsk Seilsportsliga utvikler seg videre

Opprettelsen av seilsportsligaen i 2015 var et djervt tiltak. Anskaffelsen av fem J/70-er var et stort økonomisk løft for NSF. Men ligaen fikk den oppslutningen som vi hadde håpet på, og den er blitt en stor sportslig suksess. Den engasjerer mer enn 30 seilforeninger som seiler i to divisjoner med stor spredning over landet. Det er så mye som en fjerdedel av vår medlemsmasse!

Publisert Sist oppdatert
Jørgen Stang-Heffermehl, president i NSF
Jørgen Stang-Heffermehl, president i NSF

I år skal et ligastevne foregå så langt nord som Bodø. Det kan også bli tale om en liga for juniorer. Tiltaket har også ført til at en fullverdig J/70-klasse er under etablering. Til sommeren vil det være mer enn 20 båter i Norge. Dette er helt i tråd med NSFs idé, nemlig å skape aktivitet og utbre interessen for seilsporten. I NSFs styre er vi svært glade for denne utviklingen.

SailLogic AS har vært en dyktig prosjektleder for arrangementet i samarbeid med administrasjonen i NSF. Men det er ikke til å komme bort fra at ligaen har belastet budsjettet i forbundet merkbart, og ikke minst har det vært brukt mye av administrasjonens tid på arrangementet. Forbundets oppgave og ansvar for breddeseilingen i Norge forsvarer imidlertid ikke den ressursbruken over lang tid, NSF har også andre oppgaver å skjøtte.

Det er derfor i tråd med NSFs formål og ansvar for utviklingen av seilsporten at ansvaret for ligaen er overlatt til SailLogic på en langsiktig kontrakt. Vi er meget fornøyde med at SailLogic har overtatt båtene og ansvaret for arrangementet. Forbundet «eier» fortsatt arrangementet, men eierskapet til båtene og ansvaret for gjennomføring og økonomisk risiko ligger på SailLogic. Forbundet vil fortsatt ha et visst økonomisk ansvar for ligaen, som trappes ned over tid.

SailLogic har som kommersiell aktør spesielle forutsetninger for en sunn kommersiell utvikling av ligaen og vil kunne inspirere og overføre kunnskap og kompetanse til de medlemsforeningene som påtar seg ansvaret for de årlige ligastevnene. Det dreier seg her om en kompetanse som vi ser som helt sentral dersom våre medlemsforeninger skal evne å utvikle sine aktiviteter i tråd med den utviklingen vi ser innen seilsporten. Dette dreier seg dels om teknologi, dels om kommersiell tilnærming.

SailLogic har vist at selskapet er i forkant av den teknologiske utviklingen som gjør sitt inntog også i seilsporten. SailLogic samarbeider blant annet med teknologiselskapet SAP som har utviklet et tracking-, resultat- og analyseverktøy som brukes av alle de 18 nasjonale seilsportsligaene rundt om i Europa. Live overføring av arrangementene vil nå kunne gjøres gjennom bruk av droner, hvilket øker eksponeringspotensialet og de kommersielle mulighetene.

SailLogics tilnærming til de kommersielle aktørene kan også være en inspirasjon for våre medlemsforeninger. Det er ingen tvil om at det er nødvendig å øke ressurstilgangen til seilsporten. Samarbeid med kommersielle aktører lokalt vil kunne bidra til dette. Det er derfor vårt håp at våre medlemsforeninger vil vise interesse for å delta i arrangeringen av ligastevner og lære av dem «som har gjort det før». Ikke minst vil slike arrangement kunne bidra til økning av kompetansen på arrangør- og dommersiden. Vi kan jo også håpe at ligaen vil være en kime til anskaffelse av J/70-er lokalt og økning av aktivitetene på regattafronten.

Vi ønsker SailLogic og arrangerende foreninger lykke til med 2018-sesongen!