Ny Bavaria Vision

Tyskerne har lyttet til kundenes ønsker og kommer med en ny versjon av Vision 40 i april.

Publisert

Den nye versjonen har to lugar og vil selges parallelt med tre lugars versjonen. Nyheten har mer stueplass, større bad og større akterlugar enn sin søster som kan by på flere køyeplasser. Dusjrommet har hele 80x80 cm dørkflate, og har dermed samme størrelse som et vanlig dusjkabinett hjemme. Den nye versjonen vil nok bli foretrukket av langturseilere, eller andre som ikke ser behovet for så mange køyeplasser. Utstyrlisten vil bli tilsvarende 3 lugars versjonen. Prisen vil også bli lik.