SAMSUNG DIGITAL CAMERA
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
8-meter fra 1918 sjøsatt
8-meter fra 1918 sjøsatt
8-meter fra 1918 sjøsatt
8-meter fra 1918 sjøsatt
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
SAMSUNG DIGITAL CAMERA

8-meter fra 1918 sjøsatt

Den Anker & Jensen-konstruerte 8mS «Njord» ble i forrige uke sjøsatt på Sollerudstranda etter 14 års grundig restaurering.

Publisert Sist oppdatert

SNART SEILKLAR: «Njord» fra 1918.

Båten het opprinnelig «Baus II» og ble bygget som en 8mS  ved A/S Anker & Jensens Verft til Konsul Harald Hansen i Skien i 1918. Til OL-sesongen 1920 ble «Baus II» sammen med mange andre 8mS konvertert og målt inn under den nye R-regelen av 1919. I 1921 bestemte S-båteierne seg igjen for å seile i egen klasse og gikk tilbake til S-klassen hvor de seilte sammen med andre ikke konverterte S-båter.

S- båter er betegnelsen på båter bygget etter en kortvarig regel for meterbåter rundt 1920-tallet, før R-regelen ble gjeninnført. S-båtene, slik som «Njord», er veldig smale og dype i forhold til meterbåtene som er bygget etter R-regelen. i dag har «Njord» seilnummer  8 N13, før hadde den 8mS28 som S-båt.

«Njord» eies av Erik Vennemoe, som kjøpte henne i 1992. Etter to år på vannet ble hun satt på land for restaurering, og siden 1994 har kyndige båtbyggeres ved Sollerudstranda skole jobbet med å sette den aldrende damen i stand utfra eierens ønsker. Den 20. mai ble den klassiske treseileren sjøsatt ved Sollerudstranda.

– Nå gjenstår kun rigging og opplegg for strøm til lanternen, sier Erik Vennemoe, som håper å få båten ut til Sankt Hans. Til høsten skal båten inn i hallen på Sollerudstranda igjen for å avslutte siste delen av arbeidet, som i hovedsak går på det interiørmessige.

Flytende kulturarv

Dagens utgave av båten kan betegnes som en rekonstruksjon, med noen opprinnelige spant i eik, mange av de smidde jern spantene, noe av forstevn og enkelte detaljer. Båten fikk ny blykjøl på slutten av 40-tallet og var glassfiberbelagt og kraftig modifisert av tidligere eier.

– Vi har fjernet alt av glassfiber, og brukt originale  materialer som mahogni, hud, eik, og oregon pine, forteller Vennemoe. Han har også fått gode råd fra Riksantikvaren om hvordan båten best mulig bør restaureres i forhold til dens opprinnelige utseende.

Litt moderne «juks» har eieren dog tillatt seg for bekvemmelighetens skyld, som syrefaste bolter og rullefokk.

Syrefast

Restaureringen, som startet i 1994, innbefatter blant annet ny kjølstokk i eik, nye kjølbolter i syrefast, nye spant i eik, enkelste nye ribber i syrefast, ny akterstevn i eik og 6,5 m2 mahogni innkjøpt for å lage nye bordganger. Båten ble i 1996 flyttet til Sollerudstranda skole, hvor båtbygger Thomas Jobling og etterhvert også andre kyndige båtbyggere fra Sollerud-prosjektet fortsatte oppussingsarbeidet.

– Vi har brukt lang tid, ikke minst fordi restaureringen viste seg å bli langt mer kostbar enne først antatt, sier Vennemoe, som berømmer båtbyggerne ved Sollerudstranda skole for sin innsats. Når båten er ferdig rigget skal den brukes så mye som mulig. Onsdagsregattaene med KTK  er et must og forhåpentlig også Risør Trebåtfestival, hvor den allerede er påmeldt.

Kjært barn med mange navn

Blant båtens tidligste eiere var grosserer J.H Beck jr, agent Bjarne Hansen, kelner Hans Reinhart Larsen, agent Eilert Falch-Lund, diplomingeniør Cæsar Bang. I denne perioden hadde båten flere forskjellige navn, blant annet «Spurt IV»,«Amy», «Arabella», «Nøkk IV», «Dimple» og «Jeanita». Fra og med 1963 er båten registert som «Njord», da under eiere a. Stokke og S.Lossius i Trondheim.