Utløsermekanismen kan være ulik på redningsvestene, men prinsippet er det samme.

Flere vet at vester må sjekkes

Nesten 64 prosent er klar over at vesten må sjekkes årlig. Det er opp fra 55 prosent i fjor, viser en nasjonal spørreundersøkelse Redningsselskapet har publisert.

InFact-undersøkelsen konkluderer med en oppgang på 8,9 prosent i antallet nordmenn som kjenner til vedlikeholdsbehovet, da sammenlignet med i fjor.

– Det er svært positivt at bevisstheten rundt viktigheten av årlig sjekk og vedlikehold øker blant norske vestbrukere, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.

– Alle som bruker en oppblåsbar redningsvest er selv ansvarlig for at den fungerer som den skal. Vi ønsker å lære opp befolkningen, sånn at alle etter hvert klarer å sjekke sin egen redningsvest. Det tar ikke lang tid å ta en sjekk. På samme måte som båten må gjøres klar for sesongen må også sikkerhetsutstyret få sin årlige sjekk. Sett av en dag til å gå igjennom sikkerhetsutstyret på båten før du begir deg ut på sesongens reise, sier Herlofson.

35,9 prosent av de spurte svarer at de oftest bruker oppblåsbar vest. Flertallet av de som er klar over at vesten må sjekkes årlig holder til i Nord-Norge, der svarer 74,6 prosent av de spurte ja. I Sør-Norge svarer 68,8 prosent av de spurte at de vet at vesten må sjekkes årlig, etterfulgt av Vestlandet der 68,8 prosent svarer ja på spørsmålet.

På Østlandet ellers svarer 61,8 prosent at de er klar over at vesten må sjekkes hvert år, mens det i Midt-Norge er 58,8 prosent. Nederst ligger Oslo, der 52,2 prosent svarer at de vet at den oppblåsbare vesten må sjekkes før hver sesong, skriver Redningsselskapet.