Satser på bedre service for abonnenter

SEILmagasinet er i ferd med å bytte abonnementssystem for å gi eksisterende abonnenter bedre service, og styrke den digitale veksten.

For øyeblikket er nytegning av abonnement og tilgang til Min side satt på pause. I løpet av dagen vil innlogging slås av og pluss-sakene vil midlertidig være tilgjengelige uten innlogging frem til ny autentisering er på plass.

Tilgang i app og magasinarkiv er ikke berørt og vil fungere som tidligere.

De siste årene har SEILmagasinet hatt sterk økning i digitale abonnenter, men den siste tiden har vår leverandør av abonnementssystem slitt med tekniske og økonomiske utfordringer.

Nå skifter vi leverandør av abonnementstjenester til Mediaconnect, som er Norges største leverandør av slike tjenester med blant andre Egmont, Aller og Hegnar Media på kundelisten.

–Mediaconnect er en solid og seriøs leverandør som kan håndtere digitale abonnement og magasinabonnement på en god måte. Vi skal være enkelt å logge inn og lese tester, gjør-det-selv-artikler, havnereportasjer og annet godt stoff som redaksjonen har produsert gjennom mange år, sier ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie.

Alle kundedata vil bli godt ivaretatt i henhold til GDPR-reglementet. I en periode i juni vil imidlertid nytegning av abonnement gå tregere inntil data er overført og det nye systemet er integrert med autentisering til nettsidene. Mediaconnect vil da drifte abonnementssystemet og sørge for fornyelser, fakturering og oppdatering av abonnementsdatabasen til SEILmagasinet.

Vi ber om forståelse for at nytegning av abonnement vil gå litt tregere i en periode, men arbeider for at abonnentene i minst mulig grad skal bli berørt av selve leverandørskiftet, og har som mål å levere enda bedre tjenester når det nye systemet er på plass.

Ta kontakt med kundeservice@seilmagasinet.no om det er noe du vil melde fra om.