SEILNORGE – ASKØY SEILFORENING:

Havna vår

Den fine havna vår er gull verdt!

Publisert Sist oppdatert

Den er for det første utgangspunktet for all vår seileaktivitet, enten det gjelder tur- eller regattaseiling, og fungerer utmerket til begge deler. Her finner båtene lun havn gjennom mesteparten av året, og selv når høst- og vinterstormene setter inn er det stort sett levelige forhold her.

Dernest er havna foreningens viktigste inntektskilde. Andre inntekter, som sponsorinntekter og annen støtte, regattainntekter, eller leieinntekter på klubbhuset, varierer mer og er mer usikre. Mens inntektene fra havna, sammen med medlemskontingenten, er et stabilt inntektsgrunnlag. Havna er så godt som fullt belagt, og noen ledige plasser er leid ut for vinteren.

Og siden havna er gull verdt, må vi ta godt vare på den. Vi har nylig gjennomført vedlikehold og foretatt forsterkninger på alle bryggene. Der det var nødvendig har vi skiftet kjettinger og bolter i sammenføyningene mellom bryggene. I løpet av oktober-november skal det også legges ut fire nye lodd på C-bryggen.

Vi har også fått skiftet de råtne bordene på jollekaiene, slik at jolleanlegget skal være i god stand til neste sesong. Alt i alt mener jeg at vi nå har en trygg havn og at vi skal være godt rustet for vinteren.

Takk til alle som villig møter opp til dugnad når noe må gjøres i havneanlegget. Jeg synes jeg har merket en positiv trend i så måte, ved at mange stiller opp og tar et tak når det trengs.