ILLUSTRASJONSBILDE: Regningen på reperasjoner av båt kan ofte skape uenigheter.
ILLUSTRASJONSBILDE: Regningen på reperasjoner av båt kan ofte skape uenigheter.

Foreldelse av krav

Kunden blir ikke enig med verkstedet om hverken oppgjør eller pris etter en omfattende service for to år siden. Kan kravet bli foreldet?

Vi hadde vår da 15 år gamle båt på en omfattende service for et par år siden. Verkstedet skulle i tillegg til motorene gå over alt av elektronikk og mekanikk, samt utføre generelt vedlikehold av båten.

I etterkant oppsto det en konflikt om både arbeidet som var utført og timene som var brukt. Det endte med at vi betalte alle fakturaer for å få båten utlevert, men med klart forbehold om at vi ikke aksepterte verken jobben som var utført eller prisen for dette. Det har deretter vært en endeløs serie av e-poster frem og tilbake uten av vi har klart å bli enige. For noen måneder siden sluttet verkstedet bare å svare. I mellomtiden har båten vært på et annet verksted, og det er der utført arbeid for over 100 000 kr som vi mener skulle vært utført ved det første verkstedet. Nå har vi lest på internett om foreldelse, og at vi kan miste kravet på grunn av dette. Er dette noe vi bør være bekymret for? Vi har fulgt opp saken kontinuerlig med unntak av noen få måneder det siste året.

Svar: Først og fremst er det viktig å påpeke at det overordnet er to typer frister som løper: Reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister. I tillegg kan krav også i visse tilfeller tapes på grunn av ren passivitet.

Reklamasjonsfrister kan som hovedregel avbrytes og følges opp muntlig, men det anbefales skriftlighet for å sikre bevis. Foreldelsesfrister avbrytes derimot ikke ved reklamasjon eller skriftlig oppfølging. I praksis er det nødvendig med rettslige skritt for å avbryte foreldelse. De vanligste måtene dette kan skje på er ved forliksklage til forliksrådet eller stevning til tingretten.

Om slikt avbrudd av fristen er skjedd i tide avhenger av to forhold: Når fristen starter og fristens lengde. Hovedregelen er at fristen er tre år og begynner å løpe fra den dag man tidligst hadde rett til å kreve å få oppfyllelse. Og ved mislighold, altså kontraktsbrudd, regnes foreldelsesfristen fra den dag da misligholdet inntrer. Høyesterett har lagt til grunn at dette skjer allerede ved levering, selv om en feil er skjult og man dermed er ukjent med misligholdet. Ved uvitenhet kan man heldigvis også få en tilleggsfrist, men denne er bare på ett år. Og den løper enkelt sagt allerede fra man burde fått kunnskap om kravet.

Det er dermed god grunn til å tenke på spørsmål om foreldelse når dere har reklamert uten at saken får en snarlig løsning. Og er dere i tvil bør dere innhente råd, slik at fristen kan avbrytes i tide. Er kravet først foreldet, så er det bortfalt og tapt.

JURIDISKE PROBLEMER?

SEILmagasinet tilbyr abonnenter med båtrelaterte jusspørsmål gratis telefonkonsultasjon.

Advokatene Pål S. Jensen og Daniel Wikstøl i Zenit Advokater i samarbeid med SEILmagasinet tar opp juridiske problemstillinger for båtfolket og besvarer spørsmål to timer i uken, hver tirsdag og torsdag mellom klokken 09.00 og 10.00.

Henvendelser via båtjuss.no besvares på telefon med inntil én times gratis bistand. Skriftlig svar innenfor én time kan avtales for 1200 kroner inkl. mva.

Zenits advokater treffer du på telefon 33 31 67 68.

Relevant juridisk stoff for båtfolket finner du også på www.båtjuss.no. Her kan advokatene kontaktes skriftlig og du kan få inntil én times gratis advokatbistand.