Opplagsvekst

SEILmagasinet er blant opplagsvinnerne i Fagpressen i år.
SEILmagasinet er blant opplagsvinnerne i Fagpressen i år.

Medvind for SEILmagasinet

SEILmagasinet fosser frem med Web-TV og sterk digital vekst, og opplaget har vokst med 15 prosent det siste året.

SEILmagasinet var blant opplagsvinnerne da Fagpressen denne uken presenterte tallene for sine 232 medlemspublikasjoner. SEILmagasinet har nå et distribuert opplag på snaue 12 000 eksemplarer i snitt per utgave, ifølge Fagpressens revisorgodkjente tall for opplag. Dette innebærer en vekst på hele 15 prosent i distribuert opplag det siste året, i perioden august til august, i forhold til samme periode året før.

Digitale abonnement inngår i tallene for distribuert opplag, og det er her veksten kommer for SEILmagasinet. Interessen for seiling var stor i 2020, og mange tegnet digitalt abonnement. Veksten reflekterer også et oppsving i medlemstallene for seilforeningene som får SEILmagasinet som foreningsabonnement.

Opplaget har vokst med 15 prosent siste året.
Opplaget har vokst med 15 prosent siste året.

Nett-TV

– For trykte medier har det generelt vært opplagsnedgang de siste 20 årene, men vi har aldri før nådd ut til flere lesere enn i dag. I gode måneder er opptil 100 000 lesere innom seilmagasinet.no, og det akkumulerer seg til en halv million (unike) brukere på årsbasis. Magasinet har i snitt 47 000 lesere per utgave, ifølge Kantar, og 12 000 abonnerer på SEILmagasinets ukentlige nyhetsbrev, sier redaktør Axel Nissen-Lie.

I 2021 lanserte SEILmagasinet også egen Nett-TV-kanal, og levende bilder er en viktig del av satsingen på å nå ut til nye mennesker med nyttig og inspirerende stoff om seiling.

– Vi vil møte seilerne der de befinner seg, på mobil, PC, TV eller i sofakroken med magasinet. Vi ønsker å gjøre det enklere og morsomme for leserne våre å seile, og takker for den gode responsen, sier Nissen-Lie.