Seiltingets mange ansikter

Seiltinget anno 2017 vil gå inn i historien som et rolig seilting, men en del delegater tok veien til talerstolen.

Publisert Sist oppdatert

Med bare 64 stemmeberettigete delegater i salen som ikke var altfor ivrige til å rekke opp hånden og komme med spørsmål, forslag eller innlegg ble seiltinget anno 2017 gjennomført på rekordtid. Allerede godt før lunsj søndag morgen, kunne delegatene pakke sammen sakene sine.

Dramatikk og følelser om dommergjerningen

Men noen fant veien til talerstolen, og den saken det var størst uenighet om, var Hordalands forslag om å foreta en total revidering av dommer- og arrangør-kursene. Blant annet gikk forslaget ut på at alle kurs skal kunne baseres på selvstudium, noe fagekspertisen i landet ikke mener er forsvarlig for det øverste nivået av dommerutdanningen. De mener at utdanning og eksamen må gjennomføres ved tilstedeværelse på grunn av dommeroppgavens art.

Det ble en jevn avstemning som endte med et knapt flertall for Hordaland Seilkrets‚ forslag; 33 mot 30 stemmer. Konsekvensen av dette utfallet var at medlemmene av forbundets dommerutvalg og regattautvalg trakk seg med umiddelbar virkning.

Gled igjennom

De øvrige sakene på sakslisten gikk igjennom uten nevneverdig debatt eller uenighet.