Informasjon fra Shorthanded Sailing Norway

SHORTHANDED: Sigmund Andre Hertzbergh overtar nå roret i Shorthanded Sailing Norway.

Mannskapsbytte i Shorthanded Sailing Norway

Klasseklubben Shorthanded Sailing Norway (SSN) gjennomførte årsmøte i april. Personer som har betydd mye for shorthanded i Norge ble takket av og nytt styre valgt.

Shorthanded Sailing Norway (SSN) er klasseklubben for dobbel- og singelhanded seilere i Norge. SSNs aktiviteter skal bidra til at shorthandedseiling gjennomføres på en sikker, attraktiv og sportslig måte. 

For å oppnå dette ønsker klubben å:

· etablere og samarbeide med ulike fora og foreninger relatert til SH-seiling

· arrangere seminar/webinar gjennom vintersesongen for både uerfarne og erfarne seilere

· arrangere treningssamling med opplegg tilpasset både nye og erfarne seilere

· arrangere OneStar (i samarbeid med en seilforening)

· Arrangere et høsttreff/julebord

SSN har nå ca. 100 betalende medlemmer fra hele landet. Kontingenten er satt lavt (200 kroner) og klubben har som ambisjon at kostnadsnivået rundt egne arrangementer skal være lavest mulig.

SSN kommuniserer med medlemmene gjennom hjemmeside og Facebook og det finnes en dedikert gruppe på Messenger som fungerer som et «levende» diskusjonsforum.

UT: Shorthandedseiler Simen Løvgren har vært sentral i miljøet siden starten.

Takk til Simen Løvgren

SSNs historie går tilbake til ca. 2007, men det var først i 2020 at klubben ble formelt godkjent som en klasseklubb under NSF. Simen Løvgren har vært sentral i SSN siden første stund, og har vært styreleder også etter klasseklubben ble etablert. Han valgte å gå ut av styret nå i 2024. Simen har lagt ned formidabel innsats for shorthandedseilingen i Norge. Han har selv seilt mye shorthanded og satset både i utlandet og i Norge, både med egen båt og ikke minst sammen med Rune Aasberg i begge Solo båtene. SSN er veldig takknemlig for jobben han har gjort og for at han har sagt at han ønsker å jobbe med OneStar fremover også.

SSN takker også alle andre styremedlemmer som har gått ut av styret i perioden 2020-2024: Eira Naustvik, Pål Kragerud, Per Ferskaug, Jan Helge Fredagsvik. Spesielt er det verdt å trekke fram innsatsen Eira har lagt ned med å arrangere åpne seminarer for seilere på alle nivå. Heldigvis vil dette bli videreført i samarbeid med Nor-rating og Seilmagasinet.

 

Styret består nå av:

Sigmund Andre Hertzberg (Tønsberg seilforening), ny leder.

Jon Moholt (Tønsberg seilforening)

Marius Ellingsen (Bærum seilforening)

Sigurd Boasson (Ran seilforening)

Kjetil Tørseth (Hurum seilforening)

Harald Gellein (Stavanger seilforening)

Klubben har medlemmer fra både indre/ytre Oslofjord, fra Stavanger og Bergen, det bidrar til at vi kan jobbe for shorthandedseilere langs store deler av kysten. Det viser seg godt igjen i 2024 hvor VM i shorthanded blir arrangert i Oslo tidlig i juni, mens NM i shorthanded blir arrangert i Stavanger sent i juni.

For mer info om SSN, vennligst se vår hjemmeside: 

Fra seilforeningene

SEILmagasinet samarbeider med en rekke seilforeninger landet rundt. Disse foreningene har egen side i magasinet med innsendt stoff. Dette stoffet blir også publisert på SEILmagasinets nettside. Denne artikkelen er innlevert av en seilforening og ikke skrevet av SEILmagasinets redaksjon, og ikke underlagt Redaktørplakaten.