Utkikken

ELBÅT: Regjeringen drøfter momsfritak for elbåter.

Verden vil bedras

Publisert Sist oppdatert

I sommer uttalte Venstres Jon Gunnes til NRK at regjeringen har tro på elbåter, og at momsfritak er blant insentivene som diskuteres.

– På elbiler har det fungert veldig bra å gi folk et insentiv til å velge grønt, men teknologien har ikke helt vært der når det gjelder elbåter. I fremtiden kan det bli aktuelt å få til gode insentivordninger som momsfritak også for elbåter, sa Gunnes.

Selvsagt er det fint at myndighetene fører en aktiv politikk for å få ned CO2-utslippene, men den opplagte løsningen må jo da være å satse på seilbåter. I disse miljøtider er det et paradoks at seilbåtsalget faller.

Jeg seilte på Oslofjorden en strålende helg i august og talte hundrevis av båter rundt meg, men kun én annen for seil. Riktignok var vinden både flau og laber, men vi skled nesten lydløst gjennom vannet, bare avbrutt av klask og dunk fra skvalpesjøen fra alle motorbåtene som raste rundt i alle retninger.

– Hvor skal de alle sammen? Og hvorfor har de det så travelt? undret jeg der jeg lå badet i sol og forsøkte å fange opp den vesle brisen, som kom og gikk.

Mange av de som raste rundt i Goldfisher og Yamariner og Princesser kjører helt sikkert Tesla på landjorden. Ikke nødvendigvis av miljøhensyn, men fordi bilene tar seg bra ut og selvsagt fordi elbiler er kraftig subsidiert av staten. Ifølge Statistisk Sentralbyrå utgjorde offentlige utgifter 60 prosent av fastlands-BNP før koronasituasjonen, og vi er dermed verdensmestere i offentlig pengebruk (blant OECD-landene). Det er tross alt ikke så mange land som tar seg råd til å holde lønnsadelen med avgiftsfrie biler, og nå kanskje båter.

Her i redaksjonen dro vi i sommer på seiltur i en IF i følge med en Firling. Dette var fine familiebåter som nye på 70-tallet kostet en daværende årslønn. I dag får du dem brukt for en snau månedslønn. Min turkamerat fikk Firlingen gratis. Det finnes tusenvis av fine turbåter fra 70- og 80-tallet som i dag knapt er i bruk, som kan kjøpes for billig penge, og med enkle midler pusses opp. Det er miljøvennlig det!

I stedet går regjeringen med tanker om å subsidiere elbåter. Vi har til og med sett planer om å bygge store vindturbiner på havet for å lade elskip. Hallo, vi har fraktet varer med vinden i årtusener. Har vi glemt at vår ære og makt har de hvite seil oss brakt?

Nei, selvsagt ikke, men enten du er rød eller grønn vil du ha sugerøret ned i statskassa. Opp fra oljedypet strømmer det nå innovasjonsmidler, avgiftsfritak og grønne tilskudd.

Livet er herlig, men seilbåtsalget kunne vært bedre!